Toplantı Kararları

Toplantı No:

22

Toplantı Tarihi:

16.09.2023

Toplantı Saati:

14:30

TOPLANTI YERİ: TMMOB Mimarlar Odası

KARAR NO 397: Cumhuriyetin 100. Yilında Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve TMMOB Sempozyumunun 7 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 398: TMMOB Tunceli Kent Sempozyumunun 22-23 Eylül 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 399: TMMOB Ankara Kent Sempozyumunun 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 400: TMMOB hizmetlerinde kullanılmak üzere mülk kiralanması konusunda Yürütme Kurluna görev verilmesine,

KARAR NO 401: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın, sahibi olduğu İzmir İli, Alsancak semti, 1258 Ada, 4 Parsel, 199 Pafta Daire No: 2 adresinde bulunan gayrimenkulün TMMOB Kimya Mühendisleri Odası adına satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük (TC No:...) ve Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Zühal Yazıcı’nın (TC No:...) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 402: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın, sahibi olduğu İstanbul İli, Kadıköy ilçesi, Caferağa Mahallesi,  834 Ada, 65 Parsel, 43 Pafta Daire No: 4 adresinde bulunan gayrimenkulün TMMOB Kimya Mühendisleri Odası adına satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçük (TC No:...) ve Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Zühal Yazıcı’nın (TC No:...) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,

KARAR NO 403: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Kuzey Makedonya uyruklu Elektronik ve Haberleşme Erdem IBRIMI, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Nurlan DADASHOV,

KARAR NO 404: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  7 Ekim 2023 Cumartesi günü Saat 16.00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN(Katılmadı), Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN(Katılmadı), Utkan GÜNEŞ(Katılmadı), İsmail KÜÇÜK, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN(Katılmadı), Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR