Toplantı Kararları

Toplantı No:

23

Toplantı Tarihi:

07.10.2023

Toplantı Saati:

16:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 405: TMMOB 47. Dönem II. Danışma Kurulu toplantısının 21 Ekim 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 406: TMMOB İstanbul Kent Sempozyumunun 2-3 Aralık 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 407: TMMOB Mardin Kent Sempozyumunun 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 408: TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Olağanüstü Genel Kuruluna Birlik Gözlemcisi olarak Feramuz Aşkın’ın katılmasına,

KARAR NO 409: Birlik çalışanı İsmail Dağaşan’ın, 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan EYT Yasası kapsamında, emeklilik gerekçesi ile 30 Ekim 2023 tarihi itibari ile yasal haklarının ödenerek çıkışının yapılmasına ve 1 Kasım 2023 tarihinde yeniden işe başlatılmasına, yeni ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 410: Birlik çalışanı Özgür Göktaş’ın, 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan EYT Yasası kapsamında, emeklilik gerekçesi ile 30 Ekim 2023 tarihi itibari ile yasal haklarının ödenerek çıkışının yapılmasına ve 1 Kasım 2023 tarihinde yeniden işe başlatılmasına, yeni ücretlerinin belirlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 411: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünün web sitesinde yayımlana, "Tunceli ili, Pülümür, Merkez ve Ovacık ilçeleri sınırları içerisinde yer alan Munzur ve Pülümür Vadileri Potansiyel Doğal Sit Alanı aşağıdaki haritada gösterildiği şekliyle Bakanlık Makamı’nın 18.07.2023 tarihli ve 6911158 sayılı Olur’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir. " ilanına karşı açılan davanın uygunluğuna,

KARAR NO 412: 3 Ağustos 2023 tarih ve 32268 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, Aydın İli, Didim ve Söke İlçeleri Sınırları İçerisinde Bulunan Büyük Menderes Deltası Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karara karşı dava açmak için TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kuruluna yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 413: Danıştay 13. Daire E:2021/743 K:2021/4510 sayılı dosyasında TMMOB ve Yönetim Kurulunu temsilen Emin Koramaz adına Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmasına,

KARAR NO 414: TMMOB Teoman Öztürk Sosyal Tesisi konferans salonunun kullanım bedelinin TMMOB’ye bağlı Odalar tarafından günlük 8000 TL, diğer kullanıcılar için günlük 10000 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 415: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Birleşik Krallık uyruklu İnşaat Mühendisi Chai Seng CHIEW, Rusya uyruklu Enformatik ve Bilgisayar Mühendisi Mikhail ZARECHNEV, Yemen uyruklu Kimya Mühendisi Aziz Fadhl Mohammed MOHAMMED, Kosova uyruklu Gıda Mühendisi Melisa Yağcılar,

KARAR NO 416: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 28 Ekim 2023 Cumartesi günü Saat 17.00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL(Katılmadı), Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Arslan ÇINAR, Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, A. Deniz ÖZDEMİR, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR