Toplantı Kararları

Toplantı No:

26

Toplantı Tarihi:

23.12.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası

KARAR NO 434: Jeoloji Mühendisleri Odası’nın 11.12.2023 tarih E-98571739-050.01.01-2852 sayılı “Ana Yönetmeliğe İlişkin Alınan Kararın Geri Alınması hk” konulu yazısındaki, 25.11.2023 tarih ve 25 nolu TMMOB Yönetim Kurulu toplantısının 424 nolu kararın geri alınması talebinin reddine, konuyla ilgili açıklama yapılması konusunda Yürütme Kurluna yetki verilmesine,

KARAR NO 435: TMMOB Emekli Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayının 13 Ocak 2024 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 436: TMMOB 2024 Yılı Bilirkişilik Eksperlik, Hakemlik ve Teknik Müşavirlik Yönetmeliği'nde geçen ücretlerin güncellenmesi ve yayımlanması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine, 

KARAR NO 437: 5307 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve 16 Aralık 2012 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği kapsamında;

2024 yılı için; LPG Dolum Tesisi Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür, LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür (A Sınıfı İSG Uzmanları), LPG Yetkili İşletme ve Teknik Personel “Eğitim” ücretlerinin 600 TL/gün; ilgili “Sertifika” ücretlerinin 500 TL, ilgili "Belge" ücretlerinin 500 TL olarak belirlenmesine, Belge ve Sertifika yenileme ücretlerinin 250 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 438: 16.12.2012 tarih ve 28499 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanmış olan Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği ile ilgili olarak TMMOB LPG Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 2024 yılı Uygulama Esaslarının uygunluğuna, Odalara ve ilgili idarelere yollanmasına,

KARAR NO 439: 8 Aralık 2008 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 7 Ocak 2021 tarihinde Resmî Gazete'de yayımlanan Enerji Kimlik Belgesi Uzmanlarının Eğitim ve Denetimlerine Dair Tebliğ kapsamında;

2024 yılı için; Enerji Kimlik Belgesi Eğitim Ücretinin 6500 TL, EKB uzmanı eğitiminin tamamladığına dair isteğe bağlı olarak düzenlenen kimlik kartı ücretinin 400 TL olarak belirlenmesine,

KARAR NO 440: TMMOB Van İl Koordinasyon Kuruluna, Van İli Edremit İlçesi Yeni Mahalle 240 Ada, 1 Parselde Van Gölü kıyısına yapılması planlanan yapı ile ilgili dava açmak için yetki verilmesinin uygunluğuna,

KARAR NO 441: Şehir Plancıları Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Orhan Sarıaltun ve Elektrik Mühendisleri Odası’nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Şükrü Akçadağ’ın, üyeliklerden istifa ettiklerini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına Şehir Plancıları Odası’ının Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Ceren İlter Soy’un asıl üye olarak ve Elektrik Mühendisleri Odası’nın Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Mazlum Kaplan’ın asıl üye olarak katılması için çağrılmasına,

KARAR NO 442: TMMOB Artvin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Hakan Yavuz’un istifasının kabulüne,

KARAR NO 443: TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Vahdettin Tüzün’ün istifasının kabulüne,

KARAR NO 444: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri İbrahim Yücesoy’un istifasının kabulüne,

KARAR NO 445: TMMOB Muğla İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Görkem Acar’ın istifasının kabulüne,

KARAR NO 446: TMMOB Tunceli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Uğur Beycan’ın istifasının kabulüne,  

KARAR NO 447: TMMOB Adıyaman Kent Sempozyumunun 27-28 Ocak 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 448: TMMOB Mersin İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği’ne İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Gülçin Barbaros AK’ın atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin İnşaat Mühendisleri Odası Mersin Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 449: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Şanlıurfa ili, Haliliye ilçesi, Paşabağı Mahallesi 6772 ada, 2 no’lu parselde kayıtlı T/5-B blok, 5. kat, 12. bağımsız bölümün satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilcisi Mustafa Güzeller (TC Kimlik No: -) ile TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Şanlıurfa İl Temsilci Yardımcısı Fikret Çakır’ın (TC Kimlik No: -) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 450: TMMOB Filyos Gübre Fabrikası Raporunun yayımlanması ve basımı konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 451: Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde dayanışma yemeği düzenlenmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 452: Birlik çalışanlarına yılbaşı paketi hazırlanarak verilmesi konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 453: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Türkmenistan uyruklu İnşaat Mühendisi Dovletgeldi EGEMBERDIYEV, Karadağ uyruklu İnşaat Mühendisi Amina SULJEVIC, Irak uyruklu  İnşaat Mühendisi Marwan Ali Kerim KERİM, Azerbaycan uyruklu Uçak Mühendisi Matin NAMAZLI, Suriye uyruklu Makina Mühendisi Abdalla ABDIE, Yunanistan uyruklu Makina Mühendisi Berkai DELI MOLA,

KARAR NO 454: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 13 Ocak 2024 Cumartesi günü saat 14.00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA (Katılmadı), Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS (Katılmadı), Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ (Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT(Katılmadı), Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, A. Deniz ÖZDEMİR, Mücella YAPICI (Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN(Katılmadı), Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR