Toplantı Kararları

Toplantı No:

27

Toplantı Tarihi:

13.01.2024

Toplantı Saati:

16:00

TOPLANTI YERİ      : TMMOB Mimarlar Odası

KARAR NO 455: TMMOB Yönetim Kurulu üyesi Orhan Sarıaltun’un istifası ile boşalan Yürütme Kurulu üyeliğine Yusuf Songül’ün seçilmesine,

KARAR NO 456: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Oda Genel Kurullarına aşağıda ismi yazılı Yönetim Kurulu üyesinin TMMOB Gözlemcisi olarak atanmasına,

Bilgisayar Mühendisleri Odası

24-25 Şubat 2024

Özden Güngör

Çevre Mühendisleri Odası

24-25 Şubat 2024

Ekrem Poyraz

Gemi Mühendisleri Odası

24-25 Şubat 2024

Feramuz Aşkın

Maden Mühendisleri Odası

24-25 Şubat 2024

Yusuf Songül

Petrol Mühendisleri Odası

17-18 Şubat 2024

Ekrem Poyraz

Şehir Plancıları Odası

24-25 Şubat 2024

Ayşegül Oruçkaptan

KARAR NO 457: TMMOB Kadın Çalışma Grubuna Burcu Turan (Jeoloji M.O.)’ın eklenmesine,

KARAR NO 458: TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası'nın; Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş Mahallesi 7731 Ada, 1 Nolu Parselde kayıtlı 6. Kat 12 Numaralı bağımsız bölümün satın alınması ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilcisi Seyfi Çubuk (TC Kimlik No: -) ile TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Mersin İl Temsilci Yardımcısı Feyzullah Desteli’nin (TC Kimlik No: -) müştereken yetkilendirilmeleri yönlü talebin uygunluğuna,

KARAR NO 459: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Yemen uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Ahmed Mohammed Ebrahim BADAOOD, Burkina Faso uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Moumini OUEDRAOGO, Türkmenistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Govher MAMMETNİYAZOVA, Senegal uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Elhadji Mouhamadou F Mbacke SENE, Ürdün uyruklu Yazılım Mühendisi Ahmad Qasim Abdel Razzaq BADER,

KARAR NO 460: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 3 Şubat 2024 Cumartesi günü saat 14.00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS(Katılmadı), Cevahir Efe AKÇELİK(Katılmadı), Mazlum KAPLAN (Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL(Katılmadı), Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Emel ÜNAL, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Ceren İLTER(Katılmadı), Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR