Toplantı Kararları

Toplantı No:

28

Toplantı Tarihi:

03.02.2024

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Makina Mühendisleri Odası

KARAR NO 461: 6 Şubat Depremlerinin yıldönümü anma etkinlerinin organize edilmesi ve katılım sağlanması konusunda gerekli çalışmaları yapmak üzere Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 462: TMMOB Saymanı ve Oda Yönetim Kurulu Sayman Üyeleri Ortak Toplantısının 8 Şubat 2024 tarihinde gerçekleştirilmesine,

KARAR NO 463: TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 464: TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliğinin Hukuk Müşavirimizin uygun görüşleri doğrultusunda kabulüne ve Resmi Gazete'de yayımlatılması için Yürütme Kurulu'na görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 465: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin Madde 2 ve Madde 3’te yapılan değişiklik önerilerinin reddedilmesine, diğer maddelerdeki değişiklik önerilerinin kabulüne ve gerekli şekli düzenlemelerin yapılarak Hukuk Müşavirinin uygun görüşleri doğrultusunda Resmi Gazetede yayımlanması için Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 466: TMMOB Mardin İl Koordinasyon Kuruluna, Mardin Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2023 tarih 2023/227 sayılı kararı le onaylanan Mardin ili, Kızıltepe ilçesi kent bütünü için hazırlanan 1/500 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon planına ve 2023/228 sayılı kararı ile onaylanan Nusaybin ilçesi 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planlarına dava açmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 467: TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kuruluna, Orhangazi ilçesi Örnekköy Mahallesi mevkiindeki Varaka Kağıt Sanayi A.Ş. tarafından yapılması planlanan Oluklu Mukavva ve Kutu Üretim Tesisi projesi ile ilgili olarak ÇED sürecine yönelik Bursa Barosu tarafından açılan davaya müdahil olmak için yetki verilmesine,

KARAR NO 468: 10 Ekim Gar Katliamına ilişkin soruşturma evraklarını soruşturma dosyasına eklemeyen ve gizleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkilileri hakkında bulunulan suç duyurusu neticesinde Ankara ve Nizip C. Savcıları hakkında HSK tarafından verilen karara ilişkin Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulmasına,

KARAR NO 469: Gayrimenkul mühendisliği adı altında mühendislik unvanın kullandırılmasına yönelik hizmet satan çeşitli internet sitelerinin yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasının uygunluğuna,

KARAR NO 470: Mühendislik Mimarlık Öyküleri X kitabının hazırlanması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 471: Genel Kurul tarihleri kesinleşen Oda Genel Kurullarına aşağıda isimleri yazılı Yönetim Kurulu üyesinin TMMOB Gözlemcisi olarak atanmasına,

Gemi Mak.İşl.Mühendisleri Odası

02-03 Mart 2024

Hanze Gürkaş

Kimya Mühendisleri Odası

02-03 Mart 2024

Yusuf Songül

Ziraat Mühendisleri Odası

02-03 Mart 2024

Hüsnü Meydan

İnşaat Mühendisleri Odası

09-10 Mart 2024

Özden Güngör

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası

09-10 Mart 2024

Hülya Küçükaras

Bilgisayar Mühendisleri Odası

16-17 Mart 2024

Hanze Gürkaş

Gıda Mühendisleri Odası

16-17 Mart 2024

Özden Güngör

Peyzaj Mimarları Odası

16-17 Mart 2024

Ekrem Poyraz

Fizik Mühendisleri Odası

23-24 Mart 2024

Hülya Küçükaras

Orman Mühendisleri Odası

23-24 Mart 2024

Rüştü Öztürk

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

19-20-21 Nisan 2024

Hülya Küçükaras

Mimarlar Odası

19-20-21 Nisan 2024

Cevahir Efe Akçelik

Jeofizik Mühendisleri Odası

20-21 Nisan 2024

Özden Güngör

Jeoloji Mühendisleri Odası

20-21 Nisan 2024

Ceren İlter Soy

Makina Mühendisleri Odası

20-21 Nisan 2024

Selçuk Uluata

Meteoroloji Mühendisleri Odası

20-21 Nisan 2024

Ayşegül Oruçkaptan

Tekstil Mühendisleri Odası

20-21 Nisan 2024

Mustafa Zorlu

 

KARAR NO 472: TMMOB çalışanlarının 31 Aralık 2023 tarihindeki çıplak brüt ücretlerine ve sosyal yardımlara 01 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %50 oranında artış yapılmasına, Birlik Mali Müşaviri ücretine aynı oranda artış yapılmasına,

KARAR NO 473: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Cezayir uyruklu Bilgisayar Mühendisi, Rayene BECH, Azerbaycan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Kamran KAMILLI, Pakistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Arsalan REHMAN, Mısır uyruklu Uzay ve Havacılık Mühendisi Osama Magdy Mohammed İbrahim ELJOWHARY, Yunanistan uyruklu Makina Mühendisi Onour KECHAGIA,

KARAR NO 474: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 23 Şubat 2024 Cuma günü saat 16.00'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Mazlım KAPLAN(Katılmadı), Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT(Katılmadı), Ö. Ersin GIRBALAR(Katılmadı), Onur GÖKULU(Katılmadı), Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Ceren İLTER, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR