KMO: KMO GENEL MERKEZİ SAMSUN ŞUBEMİZİN VE BAŞKANIMIZIN ARKASINDADIR

26.06.2020

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası ,Çarşamba Ovasının içinde bulunan, Eğercili Köyünde kurulmakta olan Biyokütle Enerji Santralinin (BES) Yatırımcı firması tarafından, Kimya Mühendisleri Odası Samsun Şubesine yöneltilen iddialara ilişkin olarak 23 Haziran 2020 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

 

Samsunun Çarşamba ilçesinde Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. AŞ. tarafından inşa edilen Biyokütle Enerji Santralı ile ilgili kamuoyunu rahatsız eden, vicdanları yaralayan ve gerçekleri gizlemeye yönelik iftira ve karalamaların olduğu açıklamalar söz konusu firma tarafından kamuoyuna açıklanmaktadır.

Depo inşaatı olarak ruhsatı alınan ve yapımı ÇED` den muaf tutularak inşasına başlanan termik santral konusunda Odamız Kimya Mühendislerini yatırım düşmanı olarak suçlamak kimsenin haddi değildir. Bizler meslek alanımız olan ve meslektaşlarımızın istihdam edildiği biyokütle enerji santrallarına karşı değiliz. Oltan ve Köleoğlu Elektrik ve Enerji Üretimi Tic. AŞ.` nin kamuoyunu etkilemeye ve manipüle etmeye dönük bu beyanları ve Şube Başkanımız Sn. Osman Nuri Pilgir hakkında kişilik haklarına dönük hakaretlerini kabul etmiyoruz. Şubemiz başından beri TMMOB yasasının verdiği yetki ve kamusal sorumluluğu gereği çevreye zarar vermeyen, doğru yerde planlanmış, tarım topraklarını koruyan bir anlayışla santralın yapımına yaklaşmıştır.

Çarşamba Ovası ülkemizin önemli ovalarındandır ve birinci sınıf tarım arazisidir. Her şeyden önce böylesine münbit bir arazide santralın kurulmak istenmesi başlı başına bir yanlıştır. İkincisi; yaptığımız stokiyometrik hesaplamalardan da anlaşılacağı üzere santralın çalışması sırasında doğaya karbonmonoksit, karbondioksit, kükürtdioksit, azot oksit ve diğer gazların emisyonu olacaktır. Bu gazların çevreye yani Samsun ve Çarşamba`ya vereceği çevresel zarar saymakla bitmez. İnşa edilen santral teknolojisinde bu gazları tutacak bir teknoloji mevcut değildir. Şirketin iddia ettiği gibi bu gazları arıtacağı söylenen elektrostatik filtreler bu gazların emisyonunu katiyetten önlemez. Bu flitreler yanma sonucu ortaya çıkan küçücük partikülleri tutmak için projelendirilmiştir ve başka bir işleve sahip değildir. Şirketin bu flitrelerin söz konusu gazları arıtacağı iddiası hiçbir bilimsel gerçeklikle uyuşmamaktadır.

Bittiğinde bir çevre felaketine yol açıp Çarşamba Ovasında yapılan tarımı bitirecek olan ve Samsun ile Çarşamba`nın hava kalitesini doğrudan etkileyecek olan bu santralın yapımı konusunda yasamızın ve kamusal sorumluluğumuzun gereği yaptığımız açıklamaların arkasında durduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak isteriz.

Saygılarımızla.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu