TMMOB FMO ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

13.01.2021

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği fFizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 13 Ocak 2021 tarih ve 31363 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.