TMMOB KOCAELİ İKK: TMMOB’YE, MESLEK ODALARINA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ!...

21.05.2020

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyoon Kurulu geçmiş dönem Sekreterleri meslek örgütlerinin yasalarında yapılması planlanan değişikliğe ilişkin 21 Mayıs 2020 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptılar.

TMMOB’YE, MESLEK ODALARINA VE DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKIYORUZ!...

Cumhurbaşkanı,5 Mayıs 2020 tarihinde  TMMOB ve diğer meslek birliklerinin kanunlarında değişiklik yapılacağını ifade ederek, meslek odalarının seçim yöntemiyle ilgili düzenlemenin aciliyetine dikkat çekmiştir.

Halkın Covid-19 salgınının etkisiyle, sosyal ve ekonomik anlamda büyük zorluklarla mücadele ettiği, gelecek kaygısı yaşadığı bugünlerde; meslek örgütümüzün de içerisinde yer aldığı akademik meslek odalarının yapısının ve seçim sistemlerinin değiştirilmesine ilişkin girişimlerin siyasi iktidar tarafından gündeme getirilmesini kaygıyla karşılıyoruz.  

Birliğimizi hedef alan bu girişimler ilk değildir. TMMOB ve diğer meslek birlikleri ve odalarının kamusal yetkilerinin ellerinden alınmasına yönelik olarak 2007 yılında hazırlanan Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Raporundan itibaren bu girişimler resmi olarak başlatılmıştır. Bu süreç;  2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve 2018 yıllarında çeşitli yasa ve yönetmeliklerin değiştirilmesi girişimleriyle de sürdürülmeye çalışılmış, rant projelerinin yoğunluk kazandığı dönemlerde de daha görünür hale gelmiştir.

Meslek alanlarımıza ve örgütlerimize yönelik dışlayıcı politikaların, ülkemizde ranttan beslenen kesimlerin çıkarlarını kollamayı amaçladığını ve buna karşı çıkan toplumsal muhalefeti bastırmaya dönük olduğunu biliyoruz.

Seçim sisteminin değiştirilmesinin istenmesindeki amaç; TMMOB ve Odaların yönetimlerini başka bir yolla değiştirmek, Meslek Odalarının üyelerinden ve toplumdan koparılmasını sağlamak, yönetimlerde kaos yaratılarak ‘yasal düzenleme’ yoluyla işlevsizleştirmek ve kontrol etmek isteğidir.

TMMOB’nin seçim süreci oldukça demokratik bir usulde gerçekleşmektedir. Her üye seçimlerde oy kullanabilmekte ve adaylar arasından istediğine oy vererek demokratik hakkını kullanmaktadır. En çok oy alan adaylar ise yönetim kurullarını oluşturmaktadır. Meslek odaları, üyelerinin yönetimlerde en demokratik şekilde temsili üzerine kurulu seçim sistemleri ile yıllardır kendi içerisinde demokrasi kültürünün gelişmesini sağladığı gibi ülkemizde katılımcı demokrasi uygulamalarının tabana yayılmasının örneğidir.

Bu sebeple yapılması gereken, Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanmış olan kamu  kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını işlevsizleştirme değil; evrensel normları demokratik bir şekilde benimsemek, yerleştirmek, geliştirmek ve ihlal etmemektir.

Piyasacılığa karşı kamuculuktan yana olan, ülke kaynaklarının yağma ve talanına karşı çıkan, demokrasi ve laikliği savunan, emekten yana olan, adalet, barış gibi evrensel değerleri savunan ve her türlü yozlaşmaya karşı toplumun sigortası olan meslek örgütlerinin demokratik bir şekilde yapılan seçimlerine gösterilen tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.

Yalnızca aklın ve bilimin yolunda doğruları söylediği, antidemokratik uygulamalara karşı demokrasiye ve laikliğe sahip çıktığı için TMMOB hedef gösterilmektedir. Bilinmelidir ki; yüzbinlerce mühendis, mimar ve şehir plancısının bilincinden ve vicdanından beslenerek büyüyen, güçlenen emekten, doğadan, bilimden, laiklikten, demokrasiden yana TMMOB’yi yok edemeyeceklerdir.

Bizler TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulunun kuruluşundan bugüne kadar görev almış sekreterleri olarak, TMMOB’nin demokratik işleyişinin, kamusal gücünün, toplumsal mücadele geleneğinden gelen birikimleriyle oluşan duruşunu ortadan kaldırmayı amaçlayan ve örgütümüzü siyasi iradenin güdümüne sokarak bağımsızlığını yok etmeyi hedefleyen tüm girişimlerin karşısında olacağımızı ifade ediyoruz.

TMMOB’ne bağlı Odaların üyesi mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımızı meslek örgütlerine sahip çıkmaya davet ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Serhat Girgin

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 1994/2006 Sekreteri

 

Yalçın ERGEN

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2006/2010 Sekreteri

 

Nedim KARA

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2010/2014 Sekreteri

 

Arsal ARISAL

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2014/2016 Sekreteri

 

Ünal Özmural

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2016/2018 Sekreteri

 

Murat KÜREKCİ

TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu 2018/…..  Sekreteri

(Görevi Devam Etmektedir)