TMMOB “TOPLUMCU BAKIŞ AÇISI İLE BİLİRKİŞİLİK” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

06.12.2021

TMMOB Bilirkişilik Paneli "Toplumcu Bakış Açısı ile Bilirkişilik" ana temasıyla 4 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu’nda gerçekleştirildi.

Panelin açılışında TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu Başkanı Leman Ardoğan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz birer konuşma yaptılar.

Panelin ilk oturumu Niyazi Karadeniz moderatörlüğünde “Kamu Yararı Çerçevesinde Bilirkişilik Hizmeti” ana başlığıyla gerçekleştirildi. Oturumda Meteoroloji Mühendisi Erdoğan Bölük, İnşaat Mühendisi Erdoğan Balcıoğlu, Harita ve Kadastro Mühendisi Timur Bilinç Batur, TTB adına Dr. Aysun Balseven Odabaşı ve Ankara Barosu adına Av. Mihriban Şentürk birer sunum yaptılar.

İkinci oturum “Kente Ve Yaşama İz Bırakan Raporlar” ana başlığında TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Meydan moderatörlüğünde gerçekleştirildi. Oturumda Şehir Plancısı Çağatay Keskinok, Çevre Mühendisi ve Avukat Hülya Yıldırım, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Mücella Yapıcı ve Mimar Selma Aslan sunumlarını yaptılar.

Panelin son bölümünde Bilirkişilik Çalışma Grubu Üyesi Hanze Gürkaş moderatörlüğünde bir forum gerçekleştirildi. Serbest kürsüde konuya ilişkin  görüşlerin dile getirilmesi sonrası panel sona erdi.