Gıda Mühendisleri Odası

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan

 Yaşar Üzümcü

II. Başkan

 Murat Şanlı

Yazman 

 Emre Taşkın

Sayman   

 Tufan Gündüzalp

Üye           

 İffet Dilek Akan

Üye           

 Sümeyye Özkaya

Üye          

 Ferda Gençay Bitlislioğlu

 

YEDEK ÜYELER

Esef Özat

Gülten Kolcuoğlu

Gamze Kozanlı

Bünyamin Ünal

İlknur Ortayol Dinder

Sezgin Çalışkan

Büşra Setenay Soykuvvet

 

DENETLEME KURULU

Orhan Akdoğan
Murat Aydın
Deniz Şahin

ONUR KURULU

Rahime Petek Ataman
Reha Keskinoğlu
Atakan Günay
İbrahim Kaya
Eren Kaya

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Yusuf Songül
Recep Özmetin
Tufan Gündüzalp

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Ali Haydar Süslü

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Hülya Yılmaz