Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Ali İpek

II. Başkan 

 Eray Yıldız

Genel Sekreter  

 Murat Türüdü

Genel Sayman    

 Gizem Gürlek Cangür

Örgütlenme Sekreteri

 Ufuk Aydın

Eğitim Sekreteri         

 Mehmet Ali Sergen

Üye          

 Ozan Özer

YEDEK ÜYELER

Deniz Dönmez

Azmi Çetiner

Hasan Demirtaş

Yasin Yaman

Hakan Çavuş

Hakan Hamarat

Hasan Şahin

DENETLEME KURULU

Okan Özege

Alişir Özperçin

Hakan Akbaş

Şilan Parlak

Serkan Öğütlü

Barış Algın

Altuğ Aydın

ONUR KURULU

NazımTanrıkulu

Alişan Çalcalı

Banu Yılmaz Aygül

Ali Ataman Yüksel

Muhyettin Zuğurlu

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Reşat Ünal

Mustafa Kubilay Yıldırım

Onur İskeçeli

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Hasan Yalçın Arıpınar

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Ayhan Erdoğan