Peyzaj Mimarları Odası

TMMOB PEYZAJ MİMARLARI ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

Yasin Otuzoğlu

II. Başkan 

Barış Işık

Genel Sekreter  

Özay Yerlikaya

Sayman    

Gizem Karabay Can

Üye

Funda Baş Bütüner

Üye         

Barış Ekmekçi

Üye          

Tolga Aydar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YEDEK ÜYELER

Sercan Yılmaz

Figen Uyanık

Tülin Munzur

Kerem İhsan Uçele

Engin Musa Gürcan

Elif Perçin

Burak Işık

 

DENETLEME KURULU

Tuğrul Hocaoğlu

Reyhan Ekici

Esra Erkmen

Derya Duman

Didem Dizdaroğlu

Fayik Girit

Gamze Yalçın Tuncel

ONUR KURULU

Alper Çabuk
Şükran Şahin
Bilgi Yarcı
Berrin Sirel
Ebru Umut Çetin

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Barış Ekmekçi
Gizem Karabay Can
Hasibe Akkan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Veli Koca