AĞUSTOS-EYLÜL/2004

İçindekiler

TMMOB 50.Yılında Geçmişe Bakış

50.Yılında TMMOB Örgütlülüğü

Bugün de 17 Ağustos 1999‘da Olduğu Gibi Depremlere Karşı Hazırlıksız Durumdayız

TMMOB Kocaeli Il Koordinasyon Kurulu Raporu
17 Ağustos‘un Beşinci Yılında.... TMMOB Olarak Değerlendirmelerimiz, Önerilerimiz

Kocaeli‘de İKK Bileşenleri İle Toplantı Yapıldı

Kocaeli İKK Depremin Yıldönümünde Bir Forum Düzenledi

Toplu Görüşme Masasında Kamu Emekçilerinin Yanndayız

Kamu Emekçisi Hakkını Arıyor

TMMOB‘nin Yaptığı Ziyaretler -TMMOB‘ye Yapılan Ziyaretler

1 Eylül Dünya Barış Gününde Küresel Saldırıya Karşı Barış, Eşitlik ve Özgürlük Taleplerimizi Hep Birlikte Haykıralım

1 Eylül Dünya Barış Günü‘nde ABD Büyükelçiliği‘ne Siyah Çelenk Faşizmin Adıdır 12 Eylül...

12 Eylül‘ün Yıldönümünde Darbecilere Öfke Yağdı

Eğitim Sen Kazandı

Zonguldak‘ta Türkiye Taşkömürü Kurumu‘nda Maden Mühendisi Avni Cinel‘in Katledilmesinin Sorumluları Emeğe Saygı ve Sevgiyi Koparan Ortamlar Yaratanlardır

Kastamonu Küre‘de Maden Faciası

Deprem Şurası

3. Avrupa Sosyal Forumuna TMMOB Konumaşmacı Olarak Davet Edildi

Yeni Bir Hukuksal Kazanm: Yargı, İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliğinin Yürütmesini Durdurdu

TMMOB Ana Yönetmelii‘nde Yaplan Deiiklik Resmi Gazetede Yaynland 27 TMMOB 38.Dönem Çalışma Grupları/Komisyonları Çalışmalarına Başladı

TMMOB 50.Yılında Çıkarılan Yayınlar

Dikili Yaz Okulu 39

Bor Sempozyumu 23-24 Eylül Tarihlerinde Gerçekleştirildi

Geleneksel Gıdalar Sempozyumu Van‘da Gerçekleştirildi

Orman Kadastrosu ve 2B Sorunu Sempozyumu İstanbul‘da Gerçekleştirildi

Türkiye Tarım-Ormancılık-Gıda ve Çevre Platformu Çalışmalarını Sürdürüyor

TMMOB Güncesi