ARALIK-2004/OCAK-2005

İçindekiler

2005 Yeni Bir Yıl Olsun

TMMOB 5286 Sayılı Yasa ile İlgili Görülerini Kamuoyuna İletti

İnsanca Yaşanacak Bir Türkiye İçin Halkımıza Çağrı

Kesk-Eğitim-Sen‘in Işığı Sönmeyecek

Kamuda Çalışan Üyelerimize İlişkin Arazi Tazminatlar İle İlgili Taleplerimizi Başbakan‘a İlettik

Bayındırlık Bakanlığı TMMOB‘den "Yetkin Teknik Eleman Kanunu" Tasarısı Taslağını Hazırlamasını İstedi

Meer İle İlgili Görüşlerimiz Başbakanlık‘a İletildi

Trafik Yasasında Yapılmak İstenen Bilim ve Uzmanlık Birikimini Dışlayan Değişiklikleri Kabul Etmiyoruz

Eskişehir‘de İKK Tarafından Düzenlenen Paneli Beşyüzü Aşkın Katılımcı İzledi

TMMOB Yönetim Kurulu Eskişehir İKK Bileşenleri İle Toplantı Yaptı

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu "Avrupa Birliği Süreci ve Mühendislik-Mimarlık" Panel-Forumu Düzenledi

Emek Platformundan

Emek Platformu Dönem Sözcülüğü İki Ay Boyunca TMMOB Tarafından Yürütülecek

Emek Platformu 5 Ocak 2005‘te Yeni Kararlar Aldı

Emek Platformu Bileşenleri SSK Kurumunu Koruma ve Kollama Amaçlı Etkinlikleri Gerçekleştirdi

Emek Platformu Başkanlar Kurulu Halkımıza Çağrıda Bulundu

Emek Platformu SEKA‘nın Kapatılmasına İlişkin TÜRK-İŞ‘in Düzenlediği Mitingteydi

Emek Platformu, Bölge Toplantılarının Tarihini Belirledi

Emek Platformu 5283 Sayılı Yasaya İlişkin Görüşlerini Cumhurbaşkanı‘na İletti

TMMOB Yönetim Kurulu Oda Başkanları İle Dönemin 3. Toplantısını Yaptı

Görevde Yükselme Yönetmeliklerinden Biri Daha İptal Edildi

Maden Mühendisi Avni Cinel‘in Öldürülmesi Davası Sonuçlandı

Öğrenciler Sorunlarını ve Geleceklerini Tartışıyor

TMMOB Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalışma Grubu

Mevcut Durum Analiz Anketi Yapıyor

TMMOB Su Politikaları Kongresi Düzenleme Kurulu Toplantıları Yapılıyor

TMMOB GAP ve Sanayi Kongresi 2005 Birinci Duyuru ve Bildiri Çağrısı Yayımlandı

TMMOB Mühendislik Eğitimi Sempozyumu 2005‘in Birinci Duyurusu Yayımlandı

TMMOB 5.Enerji Sempozyumu Çalışmaları Sürüyor

TMMOB Sanayi Kongresi 2005 Düzenleme Kurulu 1.Toplantısı Yapıldı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası ELECO‘ 2004 Sempozyumunu Bursa‘da Gerçekleştirdi

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Türkiye 16. Uluslararası Jeofizik Kongre ve Sergisini Gerçekleştirdi

Kıyıları Yapılaşmaya Açan Yönetmeliğe Yargıdan Dur Kararı

TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası Jeofizik Mühendisliği 2. Öğrenci Kongresini Gerçekleştirdi

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasının Düzenlemiş Olduğu Etkinliklerin Sonuç Bildirileri Yayımlandı

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası 2. Uluslararası Katılımlı Kağıt, Karton, Mürekkep, Matbaa, Sempozyum ve Sergisi Etkinliğini Gerçekleştirdi

TMMOB Yönetmelikleri Resmi Gazete‘de Yayınlandı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası Madencilik Kurultayını Topladı

Gübre ve Gübre Hammaddeleri Çalıştayı Sonuç Bildirisi Yayınlandı

Lefkoşe‘de 1. Taşocakları Kongresi Gerçekleştirildi

TMMOB‘nin 50. Yılında Genel Kurul Sonuç Bildirileri ve Çalışma Programları Kitabı Yayınlandı

TMMOB Güncesi

Mali Tablo