EKİM-KASIM/2004

İçindekiler

Onbinler, "Sosyal Devlet-Sosyal Adalet" Mitingi İçin 20 Kasım‘da Ankara‘daydı

Emek Platformu Başkanlar Kurulu Toplantı Tutanakları

Emek Platformu 2 Kasım 2004 Günü Yapılan Toplantıda Acil Eylem Planını Gerçekleştirme Kararı Aldı

TMMOB 38.Dönem 1.Danışma Kurulu 02.10.2004 Tarihinde Ankara‘da Toplandı

AB ve Yabancı Ülke Fonlarının Kullanımı Hakkında Rapor

TMMOB Yönetim Kurulu ve Oda Başkanları Ortak Toplantısı Yapıldı

TMMOB Denizli Bölge Toplantısı Yapıldı

Adana‘da İKK Bileşenleri ile Toplantı Yapıldı

Ankara İKK Bileşenleri ile Toplantı Yapıldı

50. Yıl Etkinlikleri Kapsamında İstanbul İKK 50. Yıl Yürüyüşü ve Onur Gecesi Gerçekleştirdi

Hoşçakal Yaser Arafat, Hoşçakal "Ebu Ammar", Hoşçakal İnşaat Mühendisleri Odamızın Onursal Üyesi

50.Yılında TMMOB
"TMMOB‘nin 50.Yılında Geçmişe Bakış" Etkinliği Gerçekleştirildi
"50.Yılında TMMOB Örgütlülüğü Forumu Gerçekleştirildi

9.Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali 19-30 Kasım Tarihleri Arasında Gerçekleşti

TMMOB‘nin Yaptığı Ziyaretler-TMMOB‘ye Yapılan Ziyaretler

TMMOB, İstanbul‘da Yaşanacak Ücret, İş Güvencesi, Herkese Eşit-Ücretsiz Sağlık Hakkı" İstediği İçin Yargılanacak Dostlarının Yanındadır

Anlamamız Mümkün Değil

16 Ekim Dünya Gıda Günü Kutlu Olsun

TMMOB Yönetim Kurulu "İMO Öğrenci Kurultayı 2004" Etkinliğine Katıldı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık Ünitelerinin Sağlık Bakanlığı‘na Devredilmesine Dair Kanun Tasarısı Siyasal İktidarca Geri Çekilmelidir

ABD Emperyaliminin Felluce Katliamına Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü‘nün Personel Alımında Yaptığı Cinsiyet Ayrımcılığına Karşı Basın Açıklaması Yapıldı

TMMOB 14-17 Ekim‘de Londra‘da Gerçekleşen 3. Avrupa Sosyal Forumunda Temsil Edildi

Zonguldak‘ta Görevini Yaptığı İçin Öldürülen Maden Mühendisi Avni Cinel Davasının İlk Duruşması Ağır Ceza Mahkemesinde Görüldü

"Mühendis ve Mimar Çalışanları Gözüyle Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Gerçeği Forumu" Yapıldı

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 28.Kolokyumu 2004 Gerçekleşti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası "Oda Üniversite Buluşması" Etkinliğinin İkincisini Gerçekleştirdi

Gübre ve Gübre Hammaddeleri Çalıştayı Yapıldı

TMMOB Mimarlar Odası 39. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu Katılımcılar Bildirgesi Yayınlandı

Peyzaj Mimarları Odası "Peyzaj Mimarlığı 2.Kongresi"ni Gerçekleştirdi

TMMOB Güncesi

İl Koordinasyon Kurulları Güncesi

TMMOB ve Oda Etkinlikleri

Odalar Birlik Hissesi Ödenti Çizelgesi