EYLÜL-EKİM/2017

İçindekiler

Basın Açıklamaları

Dünden Bugüne Aynı Kararlılık ve İnançla 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Gününü Kutluyoruz                             

Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’nun Yanındayız Darbe Hukukuna, Anayasa İhlaline ve Hukuk Dışı Kararlara Direneceğiz                           

İKK'lardan                                                                

TMMOB Güncesi