TMMOB MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARININ GÜNCEL SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ BROŞÜRÜ

Sunuş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 45. Dönem Genel Kurulu, meslektaşlarımızın güncel sorunlarının tespit edilmesi, meslektaşlarımızın çalışma ve sosyal yaşamlarında uğradığı kayıpların gündeme getirilmesi amacıyla “TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Kurultayı” düzenlenmesine karar vermiştir.

Merkezi Kurultay, Yerel Kurultaylarla örgütlenerek 25-26 Nisan 2020 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecektir.