TMMOB YANGIN RAPORU

İçindekiler

İÇİNDEKİLER
SUNUŞ..........5
Giriş..........7
1. Orman Varlığı..........8
2. Orman ve Ormancılık Mevzuatı..........12
6831 sayılı Orman Kanunu..........13
3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun..........14
Mevzuatta Yapılan Değişiklikler..........16
Orman Yangın Mevzuatı..........19
3. Ormanları Tehdit Eden Etkenler..........19
Orman Mevzuatındaki Değişiklikler (Tahsisler ve Yapılaşma)..........20
Orman Suçları(Açma – Yerleşme, Kaçak Kesim vb.)..........24
Orman Yangınları..........24
4. Yangınlar ve Meteoroloji..........25
Meteorolojik Parametrelerin etkisi..........25
Orman Yangınları ve İklim Değişimi..........26
5. Orman Genel Müdürlüğü Yangınları Söndürmede Neden Başarılı Olamamıştır?..........28
Orman Genel Müdürlüğü’nün Kurumsal Yapısındaki Değişim..........29
6. Orman Yangınlarıyla Mücadele..........30
KAYNAKÇA