45. Dönem Bilirkişilik Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

21.02.2019

Toplantı Saati:

18:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Niyazı KARADENİZ

TMMOB

Gülsüm SÖNMEZ

TMMOB

Mutlu PAYASLIOĞLU

Bilgisayar MO

Nihat ASAR

Gemi MO

Emin DEMİR

Kimya MO

Osman ÖZGÜN

Kimya MO

Buket Y. ECEMİŞ

Jeoloji MO

Leman ARDOĞAN

Mimarlar O

Muharrem TORALIOĞLU

Maden MO

Metin SAĞDIÇOGLU

Elektrik MO

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro MO

Erdoğan BALCIOĞLU

İnşaat MO

Hülya GÜRSOY

Peyzaj MO

Salih BİLAL

Gemi MO

Hatice YILMAZ

Gemi MO

 

 

Bilirkişilik Çalışma Grubu ilk toplantısı 21.02.2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

 

 

KARARLAR

 

  1. TMMOB 3. Bilirkişilik Çalıştayı kapsamında atölyelerinin oluşturulan:
  • 6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Eğitimleri; 6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Uzmanlık Alanları; ve 6754 Sayılı Yasa Kapsamında Bilirkişilik Başvuruları ve Kabul şartları; Atölyelere katılan üyelerin, raporlamada kararlarını ortaklaştırmaları ve Oda görüşlerini yanıtlamaları için gerekli bilgilendirmelerin yapılmasına ve TMMOB Bilirkişilik Çalışma Grubu üyelerinin katılımın sağlanmasına,

 

  1. “TMMOB ve Bağlı Odalarınca Bilirkişilik Mevzuatının Yürürlüğe Girdiği Tarihten İtibaren Bu Güne Kadar Bilirkişilik Alanında Yaşanan ve Tespit Edilen Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Konulu rapora son şeklinin verilerek TMMOB Yönetim Kuruluna sunulmasına

 

  1. İç mevzuat alt komisyon çalışması olan “TMMOB Bilirkişilik Yönetmeliği” nde yapılması ön görülen düzeltilmiş şekli ile çalışma grubu ile paylaşılmasına ve gelen görüşler sonrasında alt komisyon tarafından yönetmelik değişikliğine son şeklinin verilmesine,

 

  1. Bir sonraki toplantının 14 MART 2019 tarihinde saat 18.00 da TMMOB toplantı salonunda yapılmasına,

 

 

 

KARAR VERİLDİ.