Gezi Eylemleri
Haberler
01.12.2022

TMMOB, SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğüne 23 Kasım 2022 tarihinde üyelerimizin sigorta girişlerinin mühendislik meslek kodundan yapılmadığı ve sigorta primlerinin ise eksik yatırıldığı yönünde şikâyetler üzerine bir yazı gönderdi.

Haberler
30.11.2022

Erzincan ili İliç ilçesi Çöpler mevkiinde yapılması planlanan çöpler kompleks madeni 2. kapasite artışı ve flatasyon tesisi projesine ilişkin olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından verilen ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle açılan davanın duruşması 30 kasım 2022 tarihinde Erzincan İdare Mahkemesinde görüldü.

Haberler
30.11.2022

TMMOB, Erzincan Ziraat Odası'nın 29 Kasım 2022 tarihinde düzenlediği "Çöpler Altın Madeninin Çevre ve Halk Sağlığına Etkileri Paneli"ne katıldı.

Haberler
29.11.2022

Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) Danışma Kurulu toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı, TÜRKAK Yönetim Kurulu Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı’nın katılımıyla 28 Kasım 2022 tarihinde Ankara’da gerçekleştirildi. Danışma Kurulu toplantısına Birliğimizi temsilen Yürütme Kurulu üyemiz Feramuz Aşkın katıldı.

Sonuç Bildirgeleri
28.11.2022

Sekretaryası Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası tarafından yürütülen 7. TMMOB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi Sonuç bildirgesi yayımlanmıştır.

Haberler
28.11.2022

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Resmi Gazetede yayımlanan “Özellik Arz Eden Binaların Tasarım Gözetimi ve Kontrolü Hizmetlerine Dair Yönetmelik”in yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle TMMOB tarafından Danıştay’da dava açıldı. 

Basın Açıklamaları
25.11.2022

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın toplantısı düzenledi.

Oda Haberleri
25.11.2022

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Oda Haberleri
25.11.2022

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı. 

Oda Haberleri
25.11.2022

Elektrik Mühendisleri Odası Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 25 Kasım 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.