Sonuç Bildirgeleri

Sonuç Bildirgeleri
10.05.2022

20, 21, 22 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen TMMOB Afet Sempozyumu'nun sonuç bildirgesi 10 Mayıs 2022 tarihinde yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
25.04.2022

14-16 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen Mimarlar Odası 48.Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuç Bildirgesi yayımlandı.

Sonuç Bildirgeleri
04.02.2022

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) adına Makina Mühendisleri Odası (MMO) tarafından 17-18 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen TMMOB Sanayi Kongresi 2021’in sonuç bildirisi açıklanmıştır.

Sonuç Bildirgeleri
13.01.2022

TMMOB adına Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) tarafından “Enerji, Yaşam ve Demokratikleşme” ana temasıyla 9-11 Aralık 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen “TMMOB 13. Enerji Sempozyumu”nun Sonuç Bildirgesi yayımlandı. 

Sonuç Bildirgeleri
01.12.2021

20-21 Kasım 2021 tarihlerinde Ankara TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Teoman Öztürk Salonu'nda “Haklarımızdan, Eşitlikten, Adaletten Vazgeçmiyoruz!” temasıyla gerçekleştirilen TMMOB 7. Kadın Kurultayı'nın sonuç bildirgesi yayımlandı