Yüksek Onur Kurulu

45. Dönem Yüksek Onur Kurulu

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Ali Fahri ÖZTEN

İnşaat Mühendisleri Odası

Züber AKGÖL

Jeoloji Mühendisleri Odası

Hulusi SARIKAYA

Makina Mühendisleri Odası

Salim Melih ŞAHİN

Mimarlar Odası

Semih Lütfi TEMİZKAN