45. Dönem Doğa Ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu - 7 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

7

Toplantı Tarihi:

10.05.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Yaşar Üzümcü

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Ali Yılmaz

JMO

Zühal Yazıcı

KMO

S. Melike Öztürk

JFMO

Selim Altun

Maden MO

Gencay Serter

ŞPO

Yılmaz Yıldırım

MMO

 

 

 

 

 

 

 

Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu’nun 7.  Toplantısı, 10 Mayıs 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

Yapılan bilgi alışverişi sonrasında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1- Doğa ve Çevre Sorunları konusunda yapılan görevlendirmelerin güncellenmesine,

2- Yapılan hazırlıkların ve çalışmaların bir an evvel Sekreterya’ya ulaştırılmasına,

Çalışma grubunun bir sonraki toplantısının 17 Haziran 2019 Pazartesi günü saat 18.30’da, gündemi de önceden belirleyerek, TMMOB’de gerçekleştirilmesine

karar verilmiştir.