45. Dönem Engelli Mühendis, Mimar, Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

22.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Ercan Dursun

EMO

Halim Karan

İMO

Rıza Soypak

JMO

Sinan Girdaplı

Maden M.O

Oktay Çetin

Maden M.O

Elif Öztürk

MMO

 

“Engelli Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” ikinci toplantısı 22 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Geçmiş dönemde güncelleme yapılarak çalışma grubuna sunulan anket çalışması taslağının çalışma grubu üyeleri tarafından incelenip bir sonraki toplantıya kadar varsa öneri ve değerlendirmelerinin mail grubu üzerinden çalışma grubuna iletilmesine,

2- Yapılacak TMMOB Kent Sempozyumlarında, engellilerin yaşam ve kent koşullarını kapsayan bir oturum veya konuşma yapılmasının sağlanmasına yönelik İKK’lara bildirim yapılması amacıyla TMMOB Yönetim Kurulu’na konunun iletilmesi için Ayşegül Oruçkaptan’ın görevlendirilmesine

3- Odalardan Engelli üyeleri ve çalışmaları hakkında geçmiş toplantı kararı üzerine istenilmiş bilgilerin ilgili sayısı hatırlatarak bilgi isteminin güncellenmesine,

4- Odalara engelli üyelere yönelik olarak alınmış Genel Kurul kararlarının iletilmesine ve odalarca aksi veya farklı bir uygulamaları var ise yazılı olarak Birliğimize iletmelerine,

5- Bir sonraki toplantıda çalışma grubunun çalışma programı taslağının oluşturulmasına ve kabulünden sonra TMMOB Yönetim Kuruluna çalışma programının sunulmasına,

6- 3 Aralık Engelli Günü için bir açıklama taslağı oluşturulması ve TMMOB Yönetim kuruluna sunulması amacıyla ilgili çalışmayı yapmak üzere Sevgi Vefa Taçyıldız, Rıza Soypak ve Ayşegül Oruçkaptan’ın görevlendirilmesine,

7- Çalışma grubunun yaptığı çalışmalar üzerinden sorumluluğu bulunan çalıştayı gerçekleştirmek amacıyla tarih, içerik ve yöntemin bir sonraki toplantı da belirlenerek bir çalışma takvimi oluşturulmasına,

8- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 19 Kasım 2018 Pazartesi günü saat 18:30 ’da yapılmasına

 

Karar verilmiştir.