45. Dönem İmar Affı Komisyonu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

25.07.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

A.Ülkü Karaalioğlu

TMMOB

Deniz Kimyon

TMMOB

Özgür C.Göktaş Küçük

TMMOB

Cem Artantaş

İç Mimarlar O

Dilek Bekiroğlu

İnşaat M.O

Zeki Emin Demir

Jeofizik M.O

Hesna Soylu

Jeoloji M.O

Sadettin Özkalender

Makina M.O

Ömer Burak Polat

Mimarlar O.

 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “İmar Barışı olarak adlandırılan sürece ilişkin Birlik görüşlerimizi ifade eden rapor hazırlamak” amacıyla oluşturulan komisyon ilk toplantısını 25 Temmuz 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Konu ile ilgili komisyon üyelerince bilgi alışverişi yapıldıktan sonra raporun içeriğine ilişkin öneriler alındı.

Toplantı sonucunda;

1-

Çalışma Grubu Başkanı

Dilek Bekiroğlu (İnşaat M.O)

Başkan Vekili

 Zeki Emin Demir (Jeofizik M.O)

Raportör

 Ömer Burak Polat (Mimarlar O)

olarak belirlenmesine,

2- Çalışma Grubu için iletişim grubu oluşturulmasına,

3- Özgür C.Göktaş Küçük tarafından mevzuatla ilgili belgeler, TMMOB ve oda basın açıklamaları ve toplantıda konuşulan başlık önerilerinin gruba iletilmesine,

4- Oda temsilcileri tarafından, dava açan odaların dava dilekçelerinin gruba iletilmesine,

5- Bir sonraki toplantının 1 Ağustos 2018 Çarşamba günü yapılmasına,