45. Dönem İmar Affı Komisyonu - 2 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

2

Toplantı Tarihi:

01.08.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Tores Dinçöz

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Cengiz Dağdelen

Harita ve Kadastro M.O

Cem Artantaş

İç Mimarlar O

Dilek Bekiroğlu

İnşaat M.O

Zeki Emin Demir

Jeofizik M.O

Hesna Soylu

Jeoloji M.O

Rıza Soypak

Jeoloji M.O

Ömer Burak Polat

Mimarlar O.

 

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından “İmar Barışı olarak adlandırılan sürece ilişkin Birlik görüşlerimizi ifade eden rapor hazırlamak” amacıyla oluşturulan komisyon ikinci toplantısını 1 Ağustos 2018 tarihinde TMMOB’de yaptı.

Konu ile ilgili komisyon üyelerince bilgi alışverişi yapıldıktan sonra raporun içeriğine ilişkin öneriler alındı.

Toplantı sonucunda;

Rapor taslağını oluşturmak üzere konu başlıkları belirlenerek her konu başlığında içerik hazırlamak üzere görev paylaşımı yapıldı

1- Bir sonraki toplantının 13 Ağustos 2018 Pazartesi  günü saat 18.30 da yapılmasına,

2. toplantımızda, 1. toplantıda tespit edilmiş olan konu başlıkları üzerinden rapor akış taslağı çıkarılmıştır. Aşağıda raporun içeriğine dair notları ve o bölümle ilgili yapılacak çalışmayı yürütecek olan sorumlu kişiyi bulabilirsiniz. Amacımız önümüzdeki toplantı için her bölümle alakalı temel konuların yer aldığı bir metin oluşturmak. Toplantıya katılamayan arkadaşlarımızın da hem başlıklar, hem de içerik konusunda fikirlerini paylaşmalarını rica ederiz.

1) Giriş

İlgili anayasa maddeleri, barınma ve mülkiyet hakkı vs. / Hesna – Ömer

2) Geçmiş dönem imar afları

Tarihçe, nasıl uygulandı ne işe yaradı, yararı, zararı / Dilek

3) Bu İmar affı

Kapsamı, nedir, nasıl uygulanır, neden barış kavramı / Deniz

4) Mevcut mevzuatla çelişkiler

4708, 6306, 3194 ve planlı alanalar i.y / Dilek, Ömer

5) Bu kanunun hedef kitlesi

Kimler için çıkarıldı, kime gerekli, sadece para mı, yapı kayıt ne işe yarar vs / Cengiz

6) Sorumluluk ve yetkililik

Yapı sahibi beyan verebilir mi, bina yıkılırsa sorumlu kim vs / Cengiz

7) Çevre talanı

Sit alanları, meralar, su havzaları, kentsel rant vs / Hesna, Cengiz, Rıza

8) Sonuç

Sosyo kültürel etkileri, çözümsüzlüğü vs / Hesna, Tores

 

Bir sonraki toplantı 13.08.2018 saat 18.30 olarak kararlaştırılmıştır.