45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

20.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Melda Yaman

EMO

Çağıl Kaderoğlu

FMO

Mustafa Erdoğan

HKMO

Halim Karan

İMO

Dündar Çağlan

JMO

Bedri Tekin

MMO

Dilek Karabulut

Şehir Pl. O.

 

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” ilk toplantısı 20 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1- Çalışma Grubu sekreteryası belirlenmiş olup, Başkan Melda Yaman, Başkan Vekili Erşat Akyazılı, Yazman olarak Dilek Karabulut’un görevlendirilmesine,

2- Çalışma grubu iletişimi için mail grubu oluşturulmasına,

3- Çalışma grubu toplantılarına katılım için gerekli hassasiyet ve hatırlatma yazısı yazılmasına,

4- KHK ile İhraç Edilen MMŞP ile ilgili listenin yeniden düzenlenip güncellenmesine ve bunun için de bir anket/bilgilendirme formunun düzenlenip odalara gönderilmesine, konuyla ilgili Deniz Kimyon (TMMOB), Dilek Karabulut (ŞPO) ve Melda Yaman (EMO)’ın görevlendirilmesine,

5- KHK ile ihraç edilen MMŞP’na ilişkin  TMMOB’ye bağlı odaların belgelendirme ve üye işlemleri ile ilgili olarak farklı uygulamalarının olup olmadığı konusunda odalardan bilgi talep edilmesine ve konuyla ilgili Bedri Tekin (Makine M.O.) ve Dündar Çağlan(JeolojiM.O)’ın görevlendirilmesine,

6- OHAL döneminde KHK ile kamu hizmetinden men edilen arkadaşlarımızın OHAL sonrasında hukuki sürecinin gözden geçirilmesi, nasıl bir hukuki destek gerekliliği ve neler yapılabileceği hakkında bilgilenmek amacıyla Oda avukatları toplantısı  kanalıyla bilgi edinilmesine,

7- Diyarbakır’da ve bölgedeki diğer kentlerde belediyelerdeki durumun ve kayyum sonrası işlerinden çıkarılan MMŞP’ları durumunun envanterinin çıkarılmasına, var ise yapılan çalışmaların tarafımıza iletilmesine, konuyla ilgili Mustafa Erdoğan (Harita M.O.)’ın görevlendirilmesine,

8- OHAL sonrası TMMOB ile ilişkisi olan uluslarası kuruluşları süreç ile ilgili bilgilendirmek ve destek talep etmek amacıyla uluslararası kuruluşların listesinin düzenlenmesine ve konuyla ilgili çalışmaları toparlayarak TMMOB Yönetim Kuruluna iletmek üzere Deniz Kimyon (TMMOB)’un görevlendirilmesine,

9- Çalışma grubu çalışma programının netleştirilmesi ve çalışma grubunun düzenleyeceği çalıştayın içerik, işleyiş ve tarih olarak programlanmasının bir sonraki toplantı da karar altına alınmasına,

10- Bir sonraki çalışma grubu toplantısının 26 Ekim 2018 Cuma günü saat 18:30 ’da yapılmasına

Karar verilmiştir.