45. Dönem KHK İle İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu - 12 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

12

Toplantı Tarihi:

17.12.2019

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Deniz Kimyon

TMMOB

Sezgin Çalışkan

TMMOB

Can Deniz Akdemir

HKMO

Dündar Çağlan

JMO

Erşat Akyazı       

Maden M.O.

Bedri Tekin

MMO

Selma Aslan

MO

Gül Köksal

MO

 

“KHK ile İhraç Edilen Mühendis Mimar Şehir Plancıları Çalışma Grubu” onikinci toplantısı 17 Aralık 2019 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla TMMOB’de yapıldı.

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

1-  Çalışma Grubu Rapor Taslağı: Düzeltme işleminin bir an önce başlatılması gerektiği belirtildi (Melda Yaman tarafından yapılacak). Ayrıca Anayasa Mahkemesinin KHK yaklaşımı ve OHAL Komisyonu hakkında alt başlıklar açılması ve bu bölümün Erşat Akyazılı tarafından hazırlaması, başka eklenmesi gereken bölümleri kişilerin kendileri tarafından hazırlanarak eklenecek.

2- Hukuki Destek: Hukuki desteğin kapsamı ve yöntemi konusunda hukukçularla görüşülmesine; (Erşat Akyazılı -Deniz Kimyon)

3- Sonraki toplantı tarihinin 16 Ocak 2020 Perşembe günü saat 13:00’da TMMOB’de yapılmasına,

Karar verilmiştir.