45. Dönem Yapı Denetimi Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

12.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Selçuk Uluata

TMMOB

Tores Dinçöz

TMMOB

Eren Şahiner

TMMOB

Gülsüm Sönmez

TMMOB

Mustafa Kemal Özkazanç

BMO

Şahin Yılmaz

EMO

Bahri Ceyhan

HKMO

Dilek Bekiroğlu

İMO

Ömer İçemer

KMO

Harun Erpolat

MMO

Mehmet Asım Güzel

MO

Muhammet Temel

ZMO

 

Yapı Denetimi Çalışma Grubu ilk toplantısı 12 Eylül 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

KARARLAR

1. Yapı Denetimi Çalışma Grubunun sekreteryasının aşağıdaki gibi oluşmasına

Başkan:  Dilek Bekiroğlu (İnşaat MO)

Başkan Vekili: Mehmet Asım Güzel (Mimarlar O)

Raportör: Saadettin Özkalender (Makina MO)
 

2. Çalışma Programı hazırlanması için çalışma grubu üyelerinin önerilerini oluşturulan mail grubuna toplantı öncesinde göndermesine, gönderilen görüşlerin ardından çalışma programının çalışma grubu toplantısında son haline getirilmesine,

3. Bir önceki çalışma grubu tarafından üretilen içeriğin mail grubunda paylaşılarak, önerilerin mail grubuna gönderilmesine ve son değerlendirmenin çalışma grubu toplantısında yapılarak çalışmanın sonlandırılmasına,

4. Bir sonraki toplantının 17 Ekim 2018 tarihinde TMMOB’de yapılmasına

 

KARAR VERİLDİ.