45. Dönem Yapı Denetimi Çalışma Grubu - 6 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

6

Toplantı Tarihi:

25.03.2021

Toplantı Saati:

17:15

Toplantı Yeri:

TMMOB

KATILIM 

ODA ADI 

ADI SOYADI 

+ 

TMMOB 

SELÇUK ULUATA 

 

TORES DİNÇÖZ 

+ 

UFUK ATAÇ 

+ 

BÜLENT AKÇA 

+ 

GÜLSÜM SÖNMEZ 

+ 

ELEKTRİK MO 

FATİH MARDİNOĞLU 

 + 

ŞÜKRÜ GÜNER 

 

HARİTA ve KAD. MO 

ERAY YILDIZ 

 

YUSUF BAHRİ CEYHAN 

+ 

İÇMİMARLAR O 

NACİ YALÇIN 

+ 

İNŞAAT MO 

HÜSEYİN KAYA 

+ 

JEOLOJİ MO 

M. EMRE KIBRIS 

 

HÜSEYİN ALAN 

 

KİMYA MO 

Ali UĞURLU 

 + 

MADEN MO 

İLKER ERTEM 

 

TURAN DEMİRBAŞ 

+ 

MAKİNA MO 

SADETTİN ÖZKALENDER 

 

HARUN ERPOLAT 

 

METEOROLOJİ MO 

HAYATİ AKYÜZ 

+ 

MİMARLAR O 

MEHMET ASIM GÜZEL 

+ 

PEMBEGÜL SELMAN 

+ 

LEMAN ARDOĞAN 

+ 

ZİRAAT MO 

MUHAMMET TEMEL 

 

TEMEL PANK 

 

  Yapı Denetimi Çalışma Grubu 45. Dönem 6. Toplantısı 25/03/2021 tarihinde yukarıdaki çizelgede gösterilen katılımcılarla yapıldı. 

45. DÖNEM 6 NOLU TOPLANTI GÜNDEMİ 

Çevrimiçi, 25 Mart 2021 Saat: 20.00 

 

 1. Gündem taslağının değerlendirilmesi ve kesinleştirilmesi, 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 1.maddesindeki “Denetçi ve Yardımcı Kontrol Elemanı” mimar ve mühendislere “temel yapı eğitimi” verilmesi için çalışma yapılması, 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 2.maddesindeki “YDS’de görev alan mimar ve mühendislerin “görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi”ne yönelik çalışma yapılması, 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 8.maddesindeki; önceki dönem çalışma gurubunca özveriyle hazırlanmış olan “Yapı Denetim Raporunun” güncellenmesi, 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 9.maddesindeki TMMOB Disiplin Yönetmeliği 7.Bölüm-EK MADE1 “Zamanaşımı Sürelerinin” değerlendirilmesi, 

 1. Bir sonraki toplantı gününün belirlenmesi, 

 1. Dilek ve temenniler, 

 

Genel bilgilendirmeden sonra gündemde bulunan konulara geçildi.   

KARARLAR 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 1.maddesindeki “Denetçi ve Yardımcı Kontrol Elemanı” mimar ve mühendislere “temel yapı eğitimi” verilmesi için çalışma yapılması, 

TMMOB Yönetim Kuruluna sunmak üzere, Temel Yapı Eğitimi Eğitim Programı Taslağının (Eğitimin süresi, içeriği, kaç gün olacağı…vb) hazırlanması için Alt Çalışma Grubunun kurulmasına; 

Alt Çalışma Grubunun Leman ARDOĞAN (MO), Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB) ve Şükrü GÜNER (EMO)’den oluşmasına; 

Alt Çalışma Grubunun raporunu 22/04/2021 tarihine kadar, RAPORTÖR Fatih MARDİNOĞLU’na mail yoluyla iletmesine,  

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 2.maddesindeki “YDS’de görev alan mimar ve mühendislerin “görev ve sorumluluklarının netleştirilmesi”ne yönelik çalışma yapılması, 

YDS’de görev alan mimar ve mühendislerin görev ve sorumluluklarının mevzuatta açık olarak belirtilmemesinden dolayı oluşan sorun ve mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla; 

Tüm çalışma grubu üyelerinin kendi odalarından da görüş alarak Görev ve Sorumluluklar ile ilgili önerilerini 22/04/2021 tarihine kadar, RAPORTÖR, Fatih MARDİNOĞLU’na mail yoluyla  iletmesine, 

Gelen bilgilerin derlenerek bir sonraki toplantıda sonuca bağlanmasına; 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 8.maddesindeki; önceki dönem çalışma gurubunca özveriyle hazırlanmış olan “Yapı Denetim Raporunun” güncellenmesi, 

Yapı Denetim Raporunun güncellenmesi amacıyla tüm çalışma grubu üyelerinin önerilerini 12/04/2021 tarihine kadar, RAPORTÖR Fatih MARDİNOĞLU’na mail yoluyla iletmesine, 

Gelen bilgilerin derlenerek bir sonraki toplantıda sonuca bağlanmasına; 

 1. Kısa vadeli Çalışma Programının 9.maddesindeki TMMOB Disiplin Yönetmeliği 7.Bölüm-EK MADDE1 “Zamanaşımı Sürelerinin” değerlendirilmesi, 

Zamanaşımı süreleri ile ilgili olarak Çalışma Grubu Üyelerinin kendi odalarının görüşlerini ve gerekli bilgileri (ceza alanların cezaya göre sayıları, hangi tür eylemlerden ceza verildiği …vb) alarak konunun sonraki toplantıda değerlendirilmesine; 

 1. Bir sonraki Toplantı Tarihinin Belirlenmesi 

Bir sonraki toplantının 29/04/2021 tarihinde saat 20:00 da ÇEVRİMİÇİ olarak yapılmasına; 

KARAR VERİLDİ.