Toplantı Kararları

Toplantı No:

9

Toplantı Tarihi:

03.12.2022

Toplantı Saati:

14:00

Toplantı Yeri:

TMMOB

KARAR NO 209: TMMOB Petrol Mühendisleri Odası'nı temsilen TMMOB Yönetim Kurulu üyeliğini sürdüren Yüksel Kurt’un istifa ettiğini bildirmesi üzerine, TMMOB Ana Yönetmeliği'nin 22. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu toplantılarına ilgili Odanın Yedek Üyesi Mustafa Yılmaz’ın asıl üye olarak katılması için kendisine çağrıda bulunulmasına,

KARAR NO 210: Adıyaman'da TMMOB İl Koordinasyon Kurulu kurulmasına ve Odalardan İl Koordinasyon Kurulu'na katılacak temsilcilerin isimlerinin istenmesine,

KARAR NO 211: Trabzon İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği‘ne TMMOB Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Fulya Bankoğlu’nun atanmasına, Sekreterya hizmetlerinin Makina Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi tarafından yürütülmesine,

KARAR NO 212: Birliğin kullanmakta olduğu evrak kayıt ve arşiv sisteminin yenilenmesine, elektronik belge yönetim sisteminin ve gerekli donanımın satın alınması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 213: TMMOB Jeofizik Mühendisleri Odası’nın, TMMOB Çalışma Grupları Yönergesinde değişiklik yapılması önerisini konusunda Oda ile görüşme yapmak üzere Yürütme Kuruluna görev verilmesine,

KARAR NO 214: TMMOB Kimya Mühendisleri Odası’nın, Doğalgaz Piyasası Tesisler Yönetmeliğinde değişiklik yapılması önerisini içeren yazının Yönetim Kurulunun uygun görüşleri doğrultusunda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na gönderilmesine,

KARAR NO 215: Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi veren Oda temsilcilerinin katılımı ile TMMOB Enerji Kimlik Belgesi Komisyonu kurulmasına,

KARAR NO 216: TMMOB büro hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet bilgisayar alınması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 217: TMMOB Kadın Çalışma Grubu’na Gizem Gürlek Cangür’ün (Harita ve Kad. M.O) eklenmesine,

KARAR NO 218: Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde kullanılmak üzere 10 adet mini buzdolabı satın alınması konusunda Yürütme Kuruluna yetki verilmesine,

KARAR NO 219: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Oda mülkiyetinde bulunan Çorum İli, Merkez İlçesi, Yeniyol Mahallesi, 418 Ada, 95 Parsel’de kayıtlı hizmet binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın Oda adına satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Murat Koca (TC Kimlik No:***), Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muhittin Akçadağ’ın (TC Kimlik No:***) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,  

KARAR NO 220: TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası‘nın, Oda mülkiyetinde bulunan Çorum İli, Merkez İlçesi, Karakeçili Mahallesi, 137 Ada, 71 Parsel’de kayıtlı hizmet binası olarak kullanılmakta olan taşınmazın Oda adına satışı ve tapu işlemlerinin yürütülmesi için TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Çorum İl Temsilcisi Murat Koca (TC Kimlik No:***), Çorum İl Temsilciliği Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Muhittin Akçadağ’ın (TC Kimlik No:***) münferiden yetkilendirilmeleri yönlü talebinin uygunluğuna,  

KARAR NO 221: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Özbekistan uyruklu Bilgisayar Mühendisi Mokhlaroyim RAUPOVA, Suriye uyruklu Bilgisayar Mühendisi Maan SHARBAJI, Fas uyruklu Bilgisayar Mühendisi Khalil SELYAN, Azerbaycan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Hazrat POLADOV, Türkmenistan uyruklu Elektrik Elektronik Mühendisi Hojadurdy DURDYGYLYJOV, Uganda uyruklu Elektronik ve Haberleşme Mühendisi Moses WAISWA, Azerbaycan uyruklu İnşaat Mühendisi Vefa FATULLAYEVA, Nijerya uyruklu Makina Mühendisi Adebanji Olanrewaju ADEWUMI,

KARAR NO 222: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının 24 Aralık 2022 günü Saat 14:00'de yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

 

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS, Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ, Mustafa ZORLU, Feramuz AŞKIN, Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Murat FIRAT, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ, Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL(Katılmadı), Yüksel KURT (Katılmadı), Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR