EMİN KORAMAZ YAZDI: "ÖZLÜK HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ"

20.01.2023

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 20 Ocak 2023 tarihli BirGün Gazetesi'ndeki köşesinde, kamuda çalışan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ekonomik iyileştirme talepleri ve özlük hakları üzerine yazdı.

ÖZLÜK HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ

Yüzüncü yılına girdiğimiz Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana ülkemizde mühendis, mimar ve şehir plancıları ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sanayileşmesi için büyük bir çaba gösteriyor.

Ülkemizin her fabrikasında, her kilometre yolunda, her madeninde, her santralinde, her yatırımında meslektaşlarımızın büyük emeği bulunmaktadır.

Toplumsal gönencin artırılması, ülke kalkınması, doğal, tarihi ve kültürel mirasın korunmasında hayati öneme sahip bir mesleği icra etmelerine karşın meslektaşlarımız, üstlendikleri sorumluluk ve ürettikleri hizmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü ekonomik ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda kalıyor.

Son yıllarda kamuda görev yapan birçok meslek grubuna yönelik iyileştirmeler yapılırken mühendis, mimar ve şehir plancıları göz ardı edildi.>

Bugün en son yapılan zamla birlikte en üst düzey olan 1. Derecenin 4. Kademesindeki bir mühendis %30 zamla birlikte 21.000 TL ücret alacak, ortalama mühendis ücreti ise 17.500 TL olacak. Kamudan emekli olmuş mühendis, mimar ve şehir plancılarının durumu da içler acısı. En son düzenlemeyle emekli bir mühendisin aylığı 12.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Bu koşullar altında pek çok meslektaşımız daha iyi koşullarda çalışmak için, ailesinin geçimini sağlayabilmek için yurt dışına gitmek zorunda kalıyor. Yetişmiş işgücünün, yaratıcı işgücünün yurtdışına gitmesi ülkemiz açısından büyük bir kayıptır. Yıllarca eğitimini üstlendiğimiz çocuklarımızın geleceğini başka ülkelerde araması hepimizin ortak kaybıdır.

Bu erozyonun önüne geçebilmek için kamuda mühendis, mimar ve şehir plancısı istihdamı sağlanmalı ve istihdam edilen meslektaşlarımızın ekonomik ve özlük hakları iyileştirilmelidir.

İYİLEŞTİRME ŞART

Ek gösterge, ek ödeme ve ücret iyileştirmelerine yönelik düzenlemelerle mühendis, mimar ve şehir plancısı meslektaşlarımıza ekonomik artış sağlanmalıdır.

Bu konuda TMMOB tarafından hazırlanan ve çeşitli partilerin milletvekilleri tarafından TBMM’ye verilmiş kanun teklifleri bulunuyor.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılmasını amaçlayan bu teklifler şu anda Plan Bütçe Komisyonu’nda bekletilmektedir.

Bu kanun teklifleri ivedilikle gündeme alınmalı ve yasalaştırılmalıdır.

Yasa tekliflerinde de belirtildiği üzere:

Mühendis, mimar ve şehir plancılarının ek göstergeleri yeniden düzenlenmeli ve 1. Derece 4. Kademe için ek gösterge oranı 6400 seviyesine çıkarılmalıdır.

Özel Hizmet Tazminatının tavan oranı artırılarak en az %260’a yükseltilmeli ve bu oran emekli aylık ücretlerine de yansıtılmalıdır.

Kamuda teknik hizmetler sınıfının %130-%150 olan Ek Ödeme Oranları, %180 ile %200 seviyesine yükseltilmelidir.

EŞİT İŞE EŞİT ÜCRET

Kamudaki iş barışını yok eden diğer önemli sorun da “statü” meselesidir. Aynı işi yapıp, statü farklılığı nedeniyle farklı ücret alan çok sayıda mühendis, mimar ve şehir plancısı bulunmaktadır. Bu sorunu ortadan kaldırabilmek için kadro görev tanımları, mesleki eğitime, uzmanlıklara, deneyim ve bilgi birikimine saygı temelinde düzenlenmelidir. Sözleşmeli personel, kapsam dışı personel ve buna bağlı olarak yaratılan ücret dengesizliği ve çifte standart ortadan kaldırılmalıdır.

“Eşit işe eşit ücret ilkesi” kamu istihdamının temeli hale getirilmelidir.

Emekli meslektaşlarımıza her ay aylıklarıyla birlikte, (10.000) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda ilave ödeme yapılmalıdır.

Başta mühendis, mimar ve şehir plancısı milletvekillerimiz olmak üzere tüm milletvekillerimizi göreve çağırıyorum.

Unutulmasın ki, teknik elemanları gözden çıkarmak ülkemizin geleceğini gözden çıkarmakla eş anlamlıdır.