EMO`DAN MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI: DAYATMALARA KARŞI TOPLUMUN SESİNE KULAK VERİN…

29.06.2015

AKP`nin yarattığı tahribatı gidermeye yönelik adımlar için yeni milletvekillerine çağrıda bulunan Elektrik Mühendisleri Odası, seçim sonrası AKP`nin yaptığı atamalara ve özelleştirme kararlarına tepki göstermek amacıyla 29 Haziran 2015 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

EMO`dan Milletvekillerine Çağrı: Dayatmalara Karşı Toplumun Sesine Kulak Verin…

AKP İKTİDAR NİMETLERİNE DOYMUYOR

Seçilen 550 milletvekili bu hafta yemin ederek görevlerine başladılar. Seçim sonuçlarının ardından hegemonik çevrelerce yine bazı senaryolar alternatifsizlik iddiasıyla topluma dayatılmaya çalışılmaktadır. Bu ortamdan güç alan AKP ise, istifa etmiş bir hükümet eliyle, demokratik ilkeleri hiçe sayarak, atamalar yapıp kadrolaşmaya devam etmekte, madenci katliamıyla yüreklerin yandığı Soma`nın da içinde bulunduğu 3 büyük termik santralın devrini gerçekleştirmekte, hatta Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla çok sayıda santralı özelleştirme kapsamına dahil edivermektedir.

Oysa halk verdiği oylarla; AKP`nin Meclis`ten indir kaldır oylamalarla, torba yasalar, torba kanun hükmünde kararnameler (KHK) hatta torba maddelerle geçirdiği düzenlemelere rızasının olmadığını, egemenliğin "sayısal çoğunluk" dayatmasıyla kötüye kullanılmasına izin vermediğini göstermiştir. TBMM`ye toplumu temsil etmek üzere gelmiş olan tüm milletvekillerinin parti çıkarları ya da kişisel çıkarlarından önce kamu yararını gözeterek, halkın seçim sonuçlarıyla ortaya koyduğu iradeyi yaşama geçirmeleri gerekmektedir. Bu iradenin de başkanlık sistemi dahil olmak üzere AKP`nin dayatmalarına itiraz ettiği açıktır.

Hukukun işlerliğinin derhal sağlanması zorunludur. Yargı üzerindeki AKP vesayetine son verilerek, yargı bağımsızlığı sağlanmalıdır. Özellikle siyasiler üzerinde büyük şaibeler yaratan 17-25 Aralık soruşturmalarındaki karartma kaldırılmalı; bunun için bizzat TBMM`deki vekiller harekete geçmelidir. İç güvenlik adı altında yürürlüğe sokulan baskı düzenlemeleri derhal yürürlükten kaldırılmalıdır. Toplumun emekli ve yoksul kesimlerine yönelik seçim öncesi gündeme getirilen vaatlerde ortaklaşma sağlanarak, toplumsal refah yükseltilmeli, gelir adaletsizliği bir parça da olsa giderilmelidir. Toplumumuzun geleceği açısından en önemli yapı taşını oluşturan eğitim sisteminde yaratılan tahribatı gidermek ve yaşanan kargaşaya son vermek üzere yasal düzenlemeler yaşama geçirilmelidir. AKP`nin yandaş sermaye gruplarıyla yarattığı madenci katliamlarına yol açan düzene son verecek, işçi sağlığı ve güvenliğini sağlayacak düzenlemeler yasalaştırılmalıdır. Meslek örgütleri, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri üzerinde vesayet kurmaya yönelik düzenlemelerin derhal geri alınması sağlanmalıdır.

Meclis`te AKP`nin iktidar olsa dahi tek başına "Ben dedim oldu" yasaları çıkaramayacağı bir milletvekili sandalye dağılımı gerçekleşmiştir. Bu ortamda AKP`nin dışında toplumun yüzde 60`lık bölümünü yansıtan aritmetik çoğunluğun, toplumun farklı farklı kesimlerini de içinde barındırdığı dikkate alındığında; temel alanlarda olsa bile AKP`nin yarattığı tahribatı en azından gidermeye yönelik adımların atılmasını beklemek koalisyon pazarlıklarına feda edilemeyecek toplumsal bir talep olarak milletvekillerinin karşısında durmaktadır.

Enerji İhaleleri Masaya Yatırılsın
Elektrik Mühendisleri Odası olarak, yolsuzluk ve rüşvet dosyalarının araştırılması için Meclis`te araştırma ve soruşturma komisyonlarının kurulmasını; bu komisyonların kapsamının başta enerji özelleştirmeleri ve maden ruhsat alanları olmak üzere genişletilmesini talep ediyoruz. Dağıtım özelleştirmeleriyle ilgili kurumların kasasındaki nakit paradan, malzeme stokları, banka hesapları ve alacak tahsilatlarına uzanan şirketlere aktarılan kamu kaynağından, yatırımlardan kalan borçların kamunun sırtında bırakılmasına varıncaya kadar milyar dolarla ifade edilen kamu zararına yol açan karar ve uygulamalar için araştırma komisyonu kurulmalıdır. Bu komisyon kapsamında özelleştirme ihale sürecinde rakip olan firmaların ihale sonrasında ortak olup dağıtım şebekesini devralmalarına izin verilmesi gibi ihalelere şaibe düşüren uygulamalar da incelenmelidir. Yine EPDK`nın kayıp ve kaçak hedeflerinde yapılan oynamalarla şirketlere yarattığı haksız kazançlar başta olmak üzere brüt kar marjı artışı gibi aldığı kararlar dahil tüm işlemleri de komisyonunun inceleme alanına dahil edilmeli ve usulsüz işlemlere yönelik yargı süreci başlatılmalıdır. AKP döneminde rafa kaldırılmış olan denetim mekanizmalarına derhal işlerlik kazandırılması, sümen altı edilen Sayıştay raporlarının TBMM`nin denetimine açılması bunun için önemli bir adım olacaktır.

AKP`nin Karambol Golleri
Koalisyon pazarlıklarının yarattığı sisli havada, AKP bir yandan iktidarı hiç bırakmayacağı izlenimi yaratarak, özellikle bürokrasi üzerindeki baskısını sürdürmekte; olası bir AKP`nin dışarıda kalacağı hükümet seçeneklerine karşı da yandaş kesimlerine yönelik sözlerini yerine getirme telaşıyla hareket etmektedir. Seçimler öncesinde tüm ülkede elektrik sisteminin çökmesinin ardından istifa ettirilen Kemal Yıldır`ın yerine TEİAŞ Genel Müdürlüğü`ne Mehmet Sinan Yıldırım atanırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji Proje Uygulama Daire Başkanlığı`na İbrahim Halil Dere, EÜAŞ Yönetim Kurulu Üyeliği`ne Mehmet Biçer atanmıştır. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu`nda boş olan iki üyeliğe Musa Şahin ve Figen Kılıç getirilmiştir. İstifa etmiş hükümetin aldığı kararlar sadece kadrolaşma ile de sınırlı kalmamış, 24 Haziran`da yayımlanan Özelleştirme Yüksek Kurulu kararıyla da 26 HES ile birlikte Hopa Termik Santralı, Bursa Doğalgaz Santralı ile Aliağa Kombine Çevrim Gaz Türbinleri Santralı; ayrıca Türkiye Elektromekanik Sanayi (TEMSAN) özelleştirme kapsamına alınmıştır. Soma Santralı 685.5 milyon dolara Konya Şeker`e, Orhaneli ve Tunçbilek santralları 521 milyon dolara Çelikler Holding`e 22 Haziran`da alelacele devredilmiştir. AKP`nin seçim öncesinde hem Akkuyu şirketinin yaptığı reklamlar, hem de kendi propaganda filmleri aracılığıyla kullanmaya çalıştığı nükleer santral konusunda da EPDK tarafından 25 Haziran`da Akkuyu Nükleer A.Ş`ye 36 ay süreli ön lisans verildiği açıklanmıştır.

AKP`nin düşmüş hükümet eliyle bile yürütmeye çalıştığı gemisi için her yol mübah anlayışıyla aldığı kararlar karşısında dillerden düşürülmeyen milli iradenin hatırlatılması zorunluluğu doğmuştur. Tüm milletvekillerini halkın iradesine saygı göstermeye ve bu yönde oluşan beklentileri karşılamak üzere harekete geçmeye davet ediyoruz.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
YÖNETİM KURULU
27 Haziran 2015