HKMO: HALKIN GEZİ İLE YÜKSELEN SESİ, HUKUKTAN YOKSUN YARGI KARARI İLE SUSTURULAMAZ

26.04.2022

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Gezi sürecine ilişkin 26 Nisan 2022 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Saraylar saltanatlar çöker

kan susar bir gün

zulüm biter.

menekşeler de açılır üstümüzde

leylaklar da güler.

bugünlerden geriye,

bir yarına gidenler kalır

bir de yarınlar için direnenler... (*)

 

2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı eylemleri; ülkemizde siyasal iktidarın ve onun geliştirdiği rant politikalarının karşısında duran birçok farklı direniş, savunma ve mücadeleye örnek olan toplumsal bir eylem olarak halen hafızalarda yer almaktadır. Ancak Gezi davasının 25.04.2022 tarihinde yapılan duruşmasında verilen kararlar, hukuki açıdan tarihe düşülmüş kara birer leke olsa da Gezi Parkı eylemlerinin onurlu duruşuna asla gölge düşüremeyecektir. 
 

Daha önce haklarında beraat kararı verilen ancak yargıya müdahale ile tekrar açılan dava sonucu Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Can Atalay, Mine Özerden, Yiğit Ali Ekmekçi, Tayfun Kahraman’a verilen 18’er yıllık hapis cezaları;  yeterli somut kanıtlar olmadan, hukuka ve kanuna aykırı delillerle, siyasi parti adaylıkları ile siyasi duruşu belli olan hakimler tarafından, tarafsız ve bağımsız yargı ilkesinden uzak verilmiş kararlar olarak adalete olan güveni bir kez daha sarsmıştır. 
 

Hukukun ve adaletin iktidar eliyle göz ardı edilmesinin son örneği olan Gezi davası; toplumsal muhalefeti susturmaya, yanlış politikalara karşı çıkan sesleri sindirmeye çalışsa da bu çaba hiçbir zaman başarılı olamayacak; yanlışın karşısında doğruyu savunan, ranta karşı doğayı koruyan, bir ağaç yok olmasın diye canından olan gençler unutulmayacak ve onların ışığı toplumsal mücadelelere yol göstermeye devam edecektir. 
 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Gezi davasında yargılanan ve hukuka aykırı bir şekilde cezalandırılanlarla dayanışma içerisinde olduğumuzu hatırlatır; hukukun ve adaletin iktidar elinde yok olmadığı günleri yaşamak umuduyla kamu yararını savunmaya devam edeceğimizi bir kez daha yineleriz. 

 

(*) Adnan Yücel

 

TMMOB

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası

Nisan 2022