NÜKLEER TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ YÖNETMELİK TASLAĞI HAKKINDA TMMOB GÖRÜŞÜ

22.03.2022

Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından hazırlanan "Nükleer Tesislerde Yangın Güvenliği Yönetmeliği Taslağı" hakkında Birliğimizden istenen görüş 22 Mart 2022 tarihinde NDK'ya gönderildi. Görüşümüz ve eklerine haberin devamında ulaşabilirsiniz. 

Tarih: 22 Mart 2022
Sayı: 448

 

 

T.C. NÜKLEER DÜZENLEME KURUMU
NÜKLEER TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İlgi: NDK Nükleer Tesisler Dairesi Başkanlığı’nın 07.03.2022 tarih ve E-70469638-010.03-7538 sayılı yazısı

İlgi yazı ekinde gönderilen Yönetmelik Taslağı incelendiğinde; Uluslararası Atom Enerji Ajansı (IAEA) tarafından hazırlanmış ve ekte tarafınıza gönderilen “Fire Safety in Operation of NNP” ve “Fire Protection in NNP” isimli referans metinleri ve ABD’nin yangınlarla ilgili ulusalararası düzeyde kabul gören NFPA 804 Standard for Fire Protection for Advanced Light Water Reactor Electric Generating Plants, NFPA 805 Performance Based Standard for Fire Protection for Light Water Reactor Electric Generating Plants, NFPA 820 Standard for Fire Protection in Wastewater Treatment and Collection Facilities v.b. standartlarının dikkate alınmadığı görülmüştür.

Nükleer santralların yangın güvenliği gibi kritik önem taşıyan bir konuda Yönetmelik ilgili tarafların katılımıyla, yukarıda atıfta bulunulan standartlar göz önüne alınarak çok daha kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde yeniden hazırlanmalıdır.

 

Saygılarımızla,

Dersim GÜL
Genel Sekreter

EKLER:

  1. Fire Safety in Operation of NNP
  2. Fire Protection in NNP