ŞPO: PLANLAMA, SAĞLIKLI VE GÜVENLİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKININ GÜVENCESİDİR

24.05.2024

TMMOB Şehir Plancıları Odası 23 Mayıs 2024 tarihinde "Planlama, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede Yaşama Hakkının Güvencesidir" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

Planlama, Sağlıklı ve Güvenli Bir Çevrede

Yaşama Hakkının Güvencesidir

Son dönemde gündeme gelen Maden Kanunu, OSB Kanunu, Enerji Tesislerinin Proje Yönetmeliği, Özel Hastaneler Yönetmeliği gibi birçok yasal düzenleme ile imar planı olmaksızın yer seçimi yapılması, yapılaşma koşullarının belirlenmesi olanaklı hale getirilmektedir. Aynı şekilde, yakın dönemde  Hatay`ın yeniden inşa sürecinde de plansız, programsız, proje bazlı bir yapılaşma süreci izlenerek planlamanın devre dışı bırakıldığı görülmüştür. 

Ülkemizde, uzun erimli ekonomik, toplumsal ve çevresel tahminler/beklentiler üzerinden kentleşmeyi yönlendirmeyi amaçlayan kapsamlı planlı kalkınma yaklaşımının terk edilmesiyle birlikte şehir ve bölge planlama meslek alanının da günden güne etkisiz hale getirildiğine tanık olmaktayız. 

Anayasada tariflenen yetki ve sorumlulukları ile faaliyetleri sürdüren meslek örgütü olarak bu gidişatı durdurmak ve tersine çevirmek üzere çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ancak mesleğimiz, özellikle AKP iktidarının inşaata dayalı büyüme stratejisi kapsamında kurguladığı hız ve performans odaklı kalkınma yaklaşımı karşısında bir zaman kaybı olarak görülmektedir. Planlama süreçleri günden güne içi boşaltılarak araçsal hale getirilmektedir.

Bu yaklaşımın bir yansıması olarak, planlama süreçlerinin sağlıklı yürütülmemesi ve uygulanmamasının da getirdiği ihmallerin sonucu olarak ülke tarihindeki en büyük yıkımın yaşandığı 6 Şubat depremlerinin ardından planlama süreçleri bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile devre dışı bırakılmıştır.

Meslek alanımız, bizzat ülkeyi yöneten anlayış tarafından etkisiz hale getirilmekte, ayak bağı olarak görülmekte ve gün be gün yasal düzenlemeler eliyle içi boşaltılmaktadır. Meslek alanımıza yönelik bu saldırılar karşısında, kamu yararı çerçevesinde bir kentleşme sürecinin yürütülmesi, sağlıklı ve güvenli çevrelerde yaşama koşullarının oluşturulması, doğal ve kültürel değerlerimizin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması için en temel araç olan planlamayı savunmak için üyelerimizi, meslektaşlarımızı, öğrencilerimizi ve planlamanın hayati öneminin bilince olan tüm yurttaşlarımızı hep birlikte, örgütlü bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz. 

TMMOB Şehir Plancıları Odası