TMMOB 24 EYLÜL'DE KESK EĞİTİM-SEN İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR

24.09.2014

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, KESK'e bağlı EĞİTİM-SEN'in 24 Eylül grevine destek mesajı yayımladı.

TMMOB 24 EYLÜL'DE KESK EĞİTİM SEN İLE DAYANIŞMA İÇERİSİNDEDİR

 

 

KESK diyor ki;

"AKP iktidarının eğitim sistemini kendi dünya görüşüne göre yeniden biçimlendirme hedefi 4+4+4 dayatması ile önemli bir ivme kazanmıştır. Diğer taraftan özellikle son iki ayda yaşanan gelişmelere bakıldığında eğitim alanında yaşanan sorunların katlanarak arttığı görülmektedir.

2014-2015 Eğitim ve Öğretim yılı; öğretmenlere rotasyon dayatılmasından, müdür "seçimleri" ve öğretmenliğe geçişte mülakat uygulaması gibi ayrımcılığı -siyasi kadrolaşmayı hızlandıran politikalara,  temel bir insan hakkı ve toplumsal talep olan anadilinde eğitim hakkının önündeki engellerin sürdürülmesinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin  (AiHM)   kararlarına rağmen zorunlu ve "zorunlu seçmeli" din dersi dayatmalarına ek olarak liselerde mescit açılmasının zorunlu hale getirilmesine, Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş Sınavı (TEOG)  ile ortaya çıkan mağduriyetlerden, ortaokullarda imam hatip sınıfları açarak bütün okulların imam hatipleştirmesine, devlet okullarında giderek artan fiziki donanım ve altyapı sorunları velilerin sırtına yüklenirken özel okullara tanınan teşvik ve desteklerin artırılmasından, eğitim müfredatında piyasacı,  bireyci ve" tek din tek mezhep" eksenli-din içerikli kavram ve söylemlerin ağırlık kazanmaya devam etmesine kadar giderek ağırlaşan ve acil çözüm bekleyen sorunlarla başlamaktadır.

Bilindiği üzere bağlı sendikamız EĞİTİM-SEN yaşanan bu antidemokratik, baskıcı, totaliter uygulamalara "dur"  demek için 24 Eylül 2014 Çarşamba günü hizmet üretiminden gelen gücü kullanacak, GREV'e çıkacaktır. EĞİTİM-SEN'in kamusal,  demokratik,  bilimsel, laik ve anadilinde eğitim talebi sadece eğitim emekçilerinin değil, çocukları tek tipleştirilerek  gelecekleri ipotek altına alınmak istenen tüm velilerin, hepimizin talepleridir."

KESK  EĞİTİM-SEN'in talepleri TMMOB'nin de talepleridir.

24 Eylül'de "Okulumuza, çocuklarımıza, geleceğimize sahip çıkma şiarıyla gerçekleşecek grevde TMMOB KESK-EĞİTİM-SEN ile dayanışma içerisinde olacaktır.

 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı