TMMOB BATMAN İKK: İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEMEZ

31.03.2021

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu, İstanbul Sözleşmesinin feshine ilişkin 31 Mart 2021 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEMEZ

Tam adı “Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” olan ve kısaca “İstanbul Sözleşmesi” olarak adlandırılan sözleşme feshedilmiştir. 2012 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ilk imzayı atmış ülke olarak övündüğümüz bu sözleşme değişen siyasi atmosfer ve ülkenin içine girdiği ekonomik ve insani değerler çıkmazında feshedilmiştir.

İstanbul Sözleşmesi Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan, uluslar arası hukukta şiddetin; kadın erkek eşitsizliğinin ve kadınlara karşı yapılan ayrımcılığın bir sonucu olduğunun vurgulandığı,şiddetle mücadelede bağımsız bir izleme mekanizmasına sahip ve yaptırım gücü olan ilk sözleşmedir.

İstanbul Sözleşmesi;

- Kadına yönelik şiddeti bir insan hakkı ihlali olarak tanımlar,

- Kadınlara yönelik şiddeti ortadan kaldırmayı ve kadınların insan haklarını korumayı amaçlar,

-Şiddetin temelinde toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yattığını tespit eder,

-Kadına yönelik şiddetin ve ev içi şiddetin ortadan kaldırılması için devletlerin kapsamlı ve bütüncül politikalar geliştirilmesi gerektiğini söyler,

-Devletlerin şiddeti bitirmek için toplumsal cinsiyet eşitliğini hem yasalarda hem de toplumsal yaşamda hayata geçirmesi gerektiğini belirtir.

-Şiddete uğrayan veya uğrama tehlikesi olan tüm kadınları ve kız çocuklarını korur,

-İşyerinde patronun, okulda öğretmenin, karakolda polisin ya da sokakta, çarşıda veya toplu taşımada erkek şiddet ve tacizinden korur.

Bizler Batman TMMOB İKK olarak İstanbul Sözleşmesi’nin feshinin yanlış bir uygulama olduğunu düşünüyoruz. Her gün kadına yönelik taciz, tecavüz ve cinayet vakalarının tırmanışa geçtiği bir dönemde İstanbul Sözleşmesi’nin feshi ülkemiz açısından ağır sonuçlar doğuracaktır.

İstanbul Sözleşmesi fesih kararından derhal dönülmeli ve sözleşme hükümlerinin yeniden uygulanması için gerekli girişimlerde bulunulmalıdır.

 

TMMOB Batman İl Koordinasyon Kurulu ( TMMOB Batman İKK)