TMMOB BURSA İKK: AFETLERİN RİSKLERİNİ AZALTMAK İSTİYORSANIZ METODOLOJİK VE CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIN!

08.04.2021

TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu 8 Nisan 2021 tarihinde "Afetlerin Risklerini Azaltmak İstiyorsanız Metodolojik ve Ciddi Çalışmalar Yapın" başlıklı bir basın açıklaması yaptı.

AFETLERİN RİSKLERİNİ AZALTMAK İSTİYORSANIZ METODOLOJİK VE CİDDİ ÇALIŞMALAR YAPIN!

Afet risklerini azaltmak için yapılan çalışmalarda ilgili Meslek Odaları’ nın yer alması , katkılarının alınması, önerilerinin sorulması, risklerin azaltılması için deneyimlerinden yararlanılması çok önemlidir. Ancak birkaç gün önce Bursa AFAD tarafından düzenlenen ‘İl Afet Risk Azaltma Planı’ çalıştayında da görüldüğü üzere bu konu hala ciddiyetle ele alınmamaktadır. Bu nedenle TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından, bu basın açıklaması ve basın metnini hazırlama gereği oluşmuştur.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bursa İl Koordinasyon Kurulu tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Öncelikle belirtmek isteriz ki, TMMOB yaşadığımız kentler ile ilgili sorunları tespit eden, hazırladığı raporlar ile çözüm önerilerini sunan, “Kentin Sakini Değil, Sahibi Olma” anlayışıyla hareket eden kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Bu noktadan hareketle, Toplumun yararına bilimin gerçeklerini sunma görevimizi yerine getirmek ve toplum çıkarları ve refahı için bu sözlerimizi tarihe not düşmek istiyoruz. Ülkemizde ve yaşadığımız kentlerde son yıllarda yaşanan ve hızla sayıları şiddetleri artan afetler yaşanmaktadır. Yaşanan iklim değişikliği ve afetlerle ilgili birçok kamu kurumu çalıştaylar ve toplantılar düzenlemektedir.

İklim değişikliğinde Uyum ve Afetler birbirine etkilediğinden önlem ve uyum çalışmaları yapılmaya çalışılıyor. İklim değişikliği ile beraber aşırı hava olayları da bir yandan artmaya devam etmektedir. Burada iki temel yaklaşım bulunmaktadır.

· İklim Değişikliğine Uyum

· Afet Risk Yönetimi

Şu anda Dünya İKLİM RİSK YÖNETİMİ adı altındaki bu iki konuyu da bir arada ele almaya çalışmaktadır. Paramızın, kaynaklarımızın, enerjimizin birbirinden habersiz kurumlar tarafından boşa harcanmaması ve risklere karşı doğru önlemlerin alınabilmesi için kurumların işbirliği içinde birlikte çalışması zorunludur.

Ancak yaşadığımız deneyimler ki; bu durumun genellikle göz ardı edildiğini, RİSKLERİ azaltmak için her kurumun önerisine başvurulmadığını göstermektedir.

Bu kent ve bu gezegen hepimizin.

Yaşanan afetler, hepimizi etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde Bursa Valiliği AFAD tarafından “İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP)” çalıştayı düzenlendi. Çalıştayın içeriği ve düzenlenme amacına yönelik açıklamada; ilin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları eylemler biçiminde gösteren, sorumluları tanımlayan bir plan çalışması ve İllerdeki kurum/kuruluş ve diğer ilgili tüm paydaşlarla üretilmesi gereken bir YOL HARİTASI olduğundan söz edilmektedir.

Ancak, tüm paydaşlarla üretilecek bir yol haritasının ortaya konacağı söylenen Çalıştay’a davet almayan bazı Meslek Odalarımız böyle bir çalıştaydan sosyal medya üzerinden haberdar oldu.

Düzenlenen Risk önleme çalıştaylarında, koordinasyon eksiklikleri, kolektif çalışma anlayışında blokajlar ve metodolojik olmayan ön yaklaşımlar nedeniyle böylesi bir durumun ortaya çıktığı konusunda ciddi endişelerimiz bulunmaktadır.

Kentimiz için oldukça önemli olan böylesine ciddi bir çalışma ciddiyetsiz bir çalışma metodolojisiyle yürütülemez.!

Riski yönetelim derken, Krizi ön göremiyor ve yönetemiyorsunuz!

Bu çalışmaların amacı, her mesleğin, her katılımcı kurum ve topluluğun konusunda önemli bilgilendirmeleri yapması, yeni gelişen yaklaşımları, deneyimleri ve çözümleri sunmasıdır.

Sonuç olarak hepimiz aynı gemideyiz. Esas olan yağmur yağmazken gemiyi inşaa etmektir.

Bizim en büyük problemimiz halkın, meslek odalarının, yerel dinamiklerin karar süreçlerine davet edilmeyişi, katılmayışıdır. Başka bir sözle de ifade etmek gerekirse, kurumlar meslek odalarının neden var olduğunu bilmiyorlar, farkında bile değiller. Bu işler kafamızdaki doğrulara, sadece kendi deneyimlerimize göre yapılamaz. Aksi durumda riskleri yönetemez, krizi de çözemezsiniz.

Tüm kenti ilgilendiren bu kadar ciddi bir konu, ciddiyetsiz ele alınamaz!

Şehirlerimizde yaşanabilecek afet risklerini kabul edilebilir risk haline getirmek; kentin nüfus, sanayi ve konut bileşenleriyle birlikte yönetilebilir seviyeyede planlanmasıyla mümkündür. Bunun için de söyleyecek sözü olan Meslek Odalarının böylesi toplantılara çağrılmayışı tarihi bir hatadır. Bu hatadan derhal dönülmelidir.

Biz, Bursa’ da bulunan Meslek Odaları olarak; bu çalıştayın pandemi koşullarına uygun şartlarımızla, Bursa Akademik Odalar Birliği(BAOB) çatısı altında tekrar Meslek Odaları temsilcileriyle yapılmasını istiyoruz. Çağrımızı ilgili kurumlara ve Kamuoyuna duyuruyoruz."

Ferudun TETİK TMMOB Bursa İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri