TMMOB İÇMİMARLAR ODASI ANA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

08.05.2023

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 4 Mayıs 2023 tarih ve 32180 sayılı resmi gazetede yayımlandı.