TMMOB ŞANLIURFA İKK "BOŞUNA MI OKUDUK" KAMPANYASI KAPSAMINDA SGK İLE GÖRÜŞTÜ

27.09.2023

TMMOB Şanlıurfa İl Koordinasyon Kurulu; TMMOB'nin "Boşuna mı Okuduk" kampanyası kapsamında 25 Eylül 2023 tarihinde SGK Şanlıurfa İl Müdürlüğü ile görüşerek 2012 yılında imzalanan ve tek taraflı olarak iptal edilen protokolün yenilenmesi talebinde bulundu.

Görüşmede; "Söz konusu Protokol ile sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK’ya eksik bildirimini önlemek, sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunu toplumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak hedeflenmiştir.

İmzalanan bu protokol ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının kayıt dışı istihdamı, emeklilik haklarına esas primlerin eksik bildirilmesi ve işverenlerin Kurumunuza ödediği primlerin eksiksiz yatırılması sağlanmıştır.

Kurumunuz ile Birliğimiz arasında işbirliği protokolünün yeninden imzalanması ile mühendis, mimar ve şehir plancılarının haklarının korunması, ayrıca kamunun zarara uğratılmasının engellenmesi tekrar mümkün olacaktır." denilerek protokol taslağı SGK İl Müdürlüğü yetkililerine iletildi.