TMMOB YÖNETİM KURULU, ODA BAŞKANLARI VE İKK SEKRETERLERİ ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27.04.2022

TMMOB Yönetim Kurulu, Oda Başkanları ve İl Koordinasyon Kurulu Sekreterleri Ortak Toplantısı "Gezi Davası, 1 Mayıs 2022 ve TMMOB 47. Dönem Olağan Genel Kurulu" gündemleri ile 26 Nisan 2022 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Toplantıya Emin KORAMAZ (TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı), Selçuk ULUATA (TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı), A.Ülkü KARAALİOĞLU (TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi), Ekrem POYRAZ (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Hüsnü MEYDAN (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Mehmet BESLEME (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Özden Güngör (TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi), Dersim GÜL (TMMOB Genel Sekreteri), TMMOB Yönetim Kurulu Üyeleri Ersin GIRBALAR, Esen Leyla İMREN, Feramuz AŞKIN, Halil GEZER, Murat FIRAT, Yusuf SONGÜL, Ata Can Kale, Mustafa Zorlu, Necdet PAMİR, Utkan GÜNEŞ, Hanze GÜRKAŞ, Ceren İLTER, Ayşegül İBİCİ ORUÇKAPTAN, Cemalettin KÜÇÜK, Teknik Görevliler Özgür Cemile GÖKTAŞ KÜÇÜK, Bülent AKÇA,  Eren ŞAHİNER, Mutlu ARSLAN (TMMOB Basın Danışmanı), Gülsüm SÖNMEZ (TMMOB G. S. Yardımcısı); Cem Nuri ALDAŞ (BMO Yönetim Kurulu Başkanı), Abdullah ZARARSIZ (Fizik MO Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet KAHRAMAN (Çevre MO Yönetim Kurulu Başkanı), Mahir ULUTAŞ (Elektrik MO Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Yaşar CANCA (Gemi Makineleri İşletme MO Yönetim Kurulu Başkanı), Yaşar ÜZÜMCÜ (Gıda MO Yönetim Kurulu Başkanı), Emrah KAYMAK (İçmimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Taner YÜZGEÇ (İnşaat MO Yönetim Kurulu Başkanı), Şevket DEMİRBAŞ (Jeofizik MO Yönetim Kurulu Başkanı), Hüseyin ALAN (Jeoloji MO Yönetim Kurulu Başkanı), Zuhal YAZICI (Kimya MO Yönetim Kurulu Üyesi), Erşat AKYAZILI (Maden MO Yazman Üyesi), Yunus YENER (Makina MO Yönetim Kurulu Başkanı), A.İrfan TÜRKKOLU (Metalurji ve Malzeme MO Yönetim Kurulu Başkanı), İsmail KÜÇÜK (Meteoroloji MO Yönetim Kurulu II. Başkanı), Tores DİNÇÖZ (Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Genel Sekreteri), Gencay SERTER (Şehir Plancıları Odası Yönetim Kurulu Başkanı), Aykut ÜSTÜN (Tekstil MO Yönetim Kurulu Başkanı), Baki Remzi SUİÇMEZ (Ziraat MO Yönetim Kurulu Başkanı); Ahmet UNCU (Adana İKK Sekreteri), Özgür TOPÇU (Ankara İKK Sekreteri), Ufuk AKDENİZ (Antakya İKK Sekreteri), Tunç ERLAÇİN (Aydın İKK Sekreteri), Betül DİKİCİ (Balıkesir İKK Sekreteri), Levent KALYON (Bodrum İKK Sekreteri), Erol PERÇİN (Bolu İKK Sekreteri), Feridun TETİK (Bursa İKK Sekreteri), Mehmet AKKÖSE (Denizli İKK Sekreteri), Doğan HATUN (Diyarbakır İKK Sekreteri), Egemen Kurtdere (Edirne İKK Sekreteri), Neşet YAKANAT (Eskişehir İKK Sekreteri), Aykut KOCALAR (Gaziantep İKK Sekreteri), Evin GEZER (Hakkari İKK Sekreteri),Cevahir Efe Akçelik (İstanbul İKK Sekreteri), Murat DURUKAN (İskenderun İKK Sekreteri), Erol ÖZKAN (Kırklareli İKK Sekreteri), Murat KÜREKÇİ (Kocaeli İKK Sekreteri), Aydın ASLAN (Mardin İKK Sekreteri), Seyfettin ATAR (Mersin İKK Sekreteri), Veli KEBAPÇI (Samsun İKK Sekreteri), Mehmet KAYA (Şanlıurfa İKK Sekreteri), Cemal POLAT (Tekirdağ İKK Sekreteri), Fulya BANKOĞLU (Trabzon İKK Sekreteri), Uğur BEYCAN (Tunceli İKK Sekreteri) katıldı.