Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası

TMMOB GEMİ MAKİNALARI İŞLETME MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU

Başkan   

 Ahmet Yaşar Canca

II. Başkan 

 Salih Bilal

Genel Sekreter  

 Görkem Kökkülünk

Sayman    

 Murat Akpınar

Üye

 Dilruba Duygu Söylemez

Üye         

 Atılay Özay

Üye          

 Yunus Emre Aşkın

 

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ

Hatice Yılmaz
Selçuk Nas
Berna Kanberoğlu Arslan
Cavit Memişoğlu
Gözde Turan Sarı
Mert Vural
Mert Tunca

DENETLEME KURULU

Güner Gözüm
Ömür Karataş
Yusuf Küçükdeveci     

ONUR KURULU

Kasap Mustafa Erdoğan
Akif Tuna
Cemalettin Şevli
Mehmet Akça
Mustafa Bülent Temur

TMMOB YÖNETİM KURULU ADAYLARI

Feramuz Aşkın
Nihat Asan
Bülent Kutlucan

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU ADAYI

Selçuk Şenkal

TMMOB DENETLEME KURULU ADAYI

Asım İlker Meşe