Tüm Haberler

Oda Haberleri
18.08.2014

İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası ve Makina Mühendisleri Odası; 17 Ağustos depreminin 15. yıldönümü dolayısıyla birer basın açıklaması yaptılar.

Haberler
18.08.2014

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu, 17 Ağustos Marmara depreminin 15. yıldönümünde bir yürüyüş düzenledi. 

İKK Haberleri
18.08.2014

TMMOB Kocaeli Genişletilmiş İKK toplantısı 16 Ağustos 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odası Kocaeli Şube Tarihi Binada TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Haberler
18.08.2014

Her yıl 17 Ağustos Marmara depreminin yıldönümünde depremin yarattığı toplumsal sonuçlar konusunda kamuoyu duyarlılığını arttırmak, iktidarın rant ablukası sonucu oluşacak sosyal afet ve yıkımlara dikkat çekmek amacıyla düzenlenen TMMOB Depreme Duyarlılık Yürüyüşü bu yıl İzmit’te gerçekleştirildi. 

Oda Haberleri
18.08.2014

Mimarlar Odası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Doğal Sit Alanlarında Planlanan Hidroelektrik Santralleri (HES) Projelerinin Gerçekleştirilmesine Yönelik 69 Sayılı İlke Kararı” na ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Haberler
15.08.2014

TMMOB, DİSK, KESK ve TTB temsilcileri, IŞİD katliamlarından kaçarak Türkiye’ye sığınan Ezidilerle dayanışma ziyareti için 14 Ağustos 2014 tarihinde Silopi’ye gitti.

Oda Haberleri
15.08.2014

Ziraat Mühendisleri Odası, Tarım arazilerinin korunması, kullanılması ve arazi toplulaştırmasına ilişkin tüzüğe yönelik açılan dava kararı üzerine 15 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.08.2014

Makina Mühendisleri Odası, 10 numara yağ kullanımından kaynaklanan trafik kazaları üzerine 14 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
14.08.2014

Maden Mühendisleri Odası, Soma faciasının üzerinden 3 ay geçmesine rağmen sorunların çözümüne yönelik hiçbir önlem alınmaması nedeniyle kazaların devam etmesine ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Oda Haberleri
13.08.2014

Kimya Mühenisleri Odası, 10 numara yağa ilişkin 13 Ağustos 2014 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.