Toplantı Kararları

Toplantı No:

18

Toplantı Tarihi:

17.06.2023

Toplantı Saati:

14:00

TOPLANTI YERİ: TMMOB Mimarlar Odası

KARAR NO 347: TMMOB 47. Dönem Çalışma Programında yer alan ve depremler, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri dolayısı ile gerçekleştirilemeyen etkinliklerin dönem içerisinde tamamlanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak konusunda Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine,

KARAR NO 348: TMMOB Eğitim Sempozyumu gerçekleştirilmesine, sempozyum organizasyonu konusunda TMMOB Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı Eğitimi ve Staj Çalışma Grubuna görev verilmesine,

KARAR NO 349: 31 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimler öncesinde İl/İlçe Koordinasyon Kurulları aracılığı ile kent sorunları ve ilgili politikaların gündeme alınacağı Kent Sempozyumlarının gerçekleştirilmesine, etkinlik tarih, yer ve programlarının İKK’lardan istenmesine,

KARAR NO 350: Teoman Öztürk Sosyal Tesisinde Haziran ayı itibari ile günlük konaklama katkı payının kahvaltı dahil 400 TL/kişi olarak belirlenmesine,

KARAR NO 351: Aşağıda isimleri yazılı mühendislerin Avrupa Mühendisi (EUR-ING) belgesi başvurularının, Ulusal İzleme Komitesi görüşleri doğrultusunda uygun bulunduğunun Avrupa İzleme Komitesi'ne bildirilmesine,

Makina Mühendisi Hasan Emir Kavi, Makina Mühendisi Özgür İstanbulluoğlu,

KARAR NO 352: Aşağıda isimleri yazılı yabancı uyruklu mühendis ve mimarların Odalarının görüşleri doğrultusunda ülkemizde çalışmalarının uygun bulunduğunun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na bildirilmesine,

Irak uyruklu Tekstil Mühendisi Faride BAIRAMOVA,

KARAR NO 353: Bir sonraki Yönetim Kurulu toplantısının  15 Temmuz 2023 Cumartesi günü Saat 14:30'da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.

Emin KORAMAZ, Selçuk ULUATA, Ekrem POYRAZ, Hülya KÜÇÜKARAS(Katılmadı), Cevahir Efe AKÇELİK, Şükrü AKÇADAĞ(Katılmadı), Mustafa ZORLU(Katılmadı), Feramuz AŞKIN(Katılmadı), Yusuf SONGÜL, Turğay ERKAN, M.Hanze GÜRKAŞ, Şevket DEMİRBAŞ, Ö. Ersin GIRBALAR, Onur GÖKULU, Hüsnü MEYDAN, Utkan GÜNEŞ(Katılmadı), Deniz ÖZDEMİR, A. Mücella YAPICI(Katılmadı), Yılmaz ÇATAL     (Katılmadı), Rüştü ÖZTÜRK, Ayşegül ORUÇKAPTAN, Orhan SARIALTUN, Esen Leyla İMREN(Katılmadı), Özden GÜNGÖR