EMEK PLATFORMU BELGELERİ

Sunuş

Türkiye’de emekçilerin ortak mücadele deneyimleri oldukça sınırlıdır. Toplumsal muhalefetin en üst düzeyde olduğu dönemlerde bile emek ve demokrasi güçleri arasında kurumsal bir işbirliği yaratılamamıştır. 

Emek ve demokrasi güçlerinin mücadelelerinin örgütlenmesi yolundaki en önemli girişimlerden birisi 1999 yılı içerisinde oluşturulan Emek Platformu olmuştur. Emek Platformu DSP, MHP ve ANAP tarafından oluşturulan 57. Hükümet döneminde gündeme gelen Yeni Sosyal Güvenlik Yasasına karşı oluşturulmuştur. Emek Platformu, Sosyal Güvenlik Yasasına karşı 24 Temmuz 1999 tarihinde büyük bir miting düzenleyerek yasa hakkındaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşmıştır. Miting, konunun kamuoyunda görünür hale gelmesi açısından oldukça büyük bir etki yaratsa da, 17 Ağustos 1999 yılında yaşanan deprem, kamuoyunun tüm gündeminin değişmesine ve o sırada yasanın meclisten geçirilmesine neden olmuştur.

Emek Platformu asıl toplumsal etkinliğini Kasım 2000 ve Şubat 2001’de birbiri ardına yaşanan ekonomik krizler sırasında göstermiştir. 2001 yılında yaşanan kriz dönemindeki oluşturduğu krizden çıkış programı(Emek Platformu Programı), platformun yeniden ayağa kalkmasına vesile olmuştur. Bu dönemde hazırlanan program ve yapılan ortak eylemler, neoliberal krizi karşısında toplumsal muhalefetin kamucu itirazının en somut örnekleri olarak ortaya çıkmıştır.

TMMOB, 70’li yıllardan bu yana emek ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesinin savunucusu olmuş ve bu konuda aktif tavır almıştır. Elinizdeki bu kitap, Türkiye’deki emek ve demokrasi güçlerinin en geniş ve en önemli mücadele birlikteliklerinden birisi olan Emek Platformu’na ait bilgi, belge ve değerlendirmeleri içermektedir.

Bu önemli tarihsel belgeyi derleyerek, kendisinin de parçası olduğu bu değerli mücadele deneyimini gelecek kuşaklara aktaran 36. ve 37. Dönem TMMOB Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlenmiş Kaya Güvenç’e teşekkürü borç biliriz. 

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İçindekiler

İçindekiler:

SUNUŞ...........................................................................................5

ÖNSÖZ...........................................................................................7

BELGELERE GEÇMEDEN...............................................................8

“Mezarda Emeklilik”.......................................................................9

2001 Krizi ve Emek Platformu Programı......................................9

Kamu Emekçilerinin Sendikal Hakları.......................................13

Erken Genel Seçimler.................................................................14

İş Güvencesi ve Yeni Çalışma Yasası..........................................16

Kamu Yönetimi Temel Kanunu (KYTK).......................................18

Emek Platformu Kendisini Değerlendiriyor...............................20

SSGSS Eylemliliğinden Sona Doğru...........................................22

Ya yapılmayanlar?.......................................................................25

Bitirmeden Önce …....................................................................28
EKLER:
EK 1: Dönem Sözcülüğü...............................................................33

EK 2: Emek Platformu Başkanlar Kurulu Üyeleri........................35

EK 3: Emek Platformu Teknik Komite Üyeleri..............................36

BELGELER...................................................................................39

Kaynakça.....................................................................................44