45. Dönem Bilirkişilik Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

02.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Niyazı KARADENİZ

TMMOB YK

Gülsüm SÖNMEZ

TMMOB

Bülent AKÇA

TMMOB

Mutlu PAYASLIOĞLU

Bilgisayar MO

Işıl ARSLAN

ÇMO

Metin SAĞDIÇOĞLU

Elektrik MO

Dr. Fatih YILMAZ

Gemi M.O

Timur Bilinç BATUR

Harita ve Kadastro MO

Mustafa SÖZER

İMO

Erdoğan BALCIOĞLU

İMO

Ersin GIRBALAR

JMO

Osman ÖZGÜN

Kimya MO

Muharrem TORALIOĞLU

Maden MO

Serkan KULAKSIZ

Meteoroloji MO

Muteber OSMANPAŞAOĞLU

Mimarlar O

Leman ARDOĞAN

Mimarlar O

Emre ÖZGÜR

Petrol MO

Şelale BALEMBAR

ŞPO

 

Bilirkişilik Çalışma Grubu ilk toplantısı 2 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı.

KARARLAR

  1. Bilirkişilik Çalışma Grubunun sekretaryasının aşağıdaki gibi oluşmasına

Başkan                     :  Leman ARDOĞAN (Mimarlar O)

Başkan Vekili         : Timur Bilinç BATUR (Harita ve Kadastro MO)

Raportör                  Mustafa SÖNMEZ (İMO)

2. Çalışma Grubu programı ve 45. dönem çalışma programının ana başlıklarının yürütme tarafından taslak olarak hazırlanmasına ve Grup üyelerinden bir sonraki toplantıya kadar görüş ve önerilerin istenmesine,

3. Bilirkişilik temel ve güncelleme eğitimleri ücretlerinin  TMMOB’nin Odalara göndermiş olduğu 02.10.2018 tarih ve1701 sayılı yazı doğrultusunda  ‘Odalarca teklif edilecek olan ve 2019 yılı Ocak – Aralık dönemini kapsayacak Bilirkişilik Temel Eğitimi ücretlerinin’’ değerlendirilerek TMMOB’ye görüş sunulmasına,

4. İptal edilen doktor unvanlı eğitimcilerin yerine hukuk eğitimi almış, özellikle oda avukatlarının, eğitmen olarak akredite edilmesi için Çevre Mühendisleri Odasınca Adalet bakanlığı Hukuk İşleri Bilirkişilik Daire Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmasına ve yapılan çalışmanın takip edilmesine,

5. Bir sonraki toplantının 24 Ekim 2018 tarihinde saat 18.30 da TMMOB toplantı salonunda yapılmasına,

 

KARAR VERİLDİ.