45. Dönem Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik Komisyonu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

11.10.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ufuk Ataç

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Mustafa Kemal Özkazanç

Bilgisayar M.O.

Serap Dedeoğlu

İnşaat M.O.

Mustafa Güneş

Kimya M.O.

Harun Erpolat

Makina M.O.

 

Binaların Yangından Korunması Hk. Yönetmelik Komisyonu ilk toplantısı 11 Ekim 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı. Toplantıda komisyon tarafından yapılacak çalışmalar üzerine bilgi alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonucunda;

1-  Komisyon sekreteryasının bir sonraki toplantıda belirlenmesine

2- Yönetmeliğin ve Harun Erpolat tarafından hazırlanan çalışmanın çalışma grubuna iletilmesine

3- Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin odalara gönderilerek çelişkili, yetersiz maddelerin ayrıntılı incelenerek görüş ve önerilerinin 6 Aralık 2018 tarihine kadar istenmesine

4- Bir sonraki toplantının 8 Kasım 2018 Perşembe günü saat 17:00 da yapılmasına,

KARAR VERİLDİ.