45. Dönem Doğa Ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu - 3 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

3

Toplantı Tarihi:

09.11.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ayşegül Oruçkaptan

TMMOB

Bülent Onat

TMMOB

Yaşar Üzümcü

TMMOB

Cemalettin Küçük

TMMOB

Bülent Akça

TMMOB

Metin Kulein

HKMO

S. Melike Öztürk

JFMO

Ali Yılmaz

JMO

Selim Altun

MadenMO

İsmail Odabaşı

MMO

Öner Demirel

PeyzajMO

Demet Gürbüzler

ŞPO

Gencay Serter

ŞPO

Nevzat Özer

ZMO

Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu 3.  toplantısı 9 Kasım 2018 tarihinde yukarıdaki katılımcılarla yapıldı..

Toplantıda genel bilgilendirme ve değerlendirme yapıldıktan sonra;

  1. Çalışma Programı taslağına ilişkin Çalışma Grubu üyelerinin öneri ve görüşlerini 19 Kasım 2018 tarihine kadar mail grubuna göndermelerine
  2. Çalışma Grubu program taslağına ilişkin gelen görüş ve önerilerin Çalışma grubu sekreteryası tarafından değerlendirilerek programa son şekli verilerek   30 Kasım 2018 tarihine kadar Çalışma Grubu üyeleri ile paylaşılmasına
  3. Bir sonraki toplantının Aralık ayının ilk haftasında  TMMOB’de gerçekleştirilmesine,

karar verildi.