45. Dönem Emekli Mühendis, Mimar Ve Şehir Plancılarının Sorunları Çalışma Grubu - 1 Nolu Toplantı Kararları

Toplantı No:

1

Toplantı Tarihi:

13.09.2018

Toplantı Saati:

18:30

Toplantı Yeri:

TMMOB

ADI SOYADI

BİRİMİ

Ekrem Poyraz

TMMOB

Özgür C. Göktaş Küçük

TMMOB

S.Nuruilah Güleç

Elektrik M.O

Halim Karan

İnşaat M.O

A.Vedat Oygür

Jeoloji M.O

Ayhan Kösebalaban

Jeoloji M.O

Mahinur Şahbaz

Ziraat M.O

 

Emekli mühendis, mimar ve şehir plancılarının sorunları çalışma grubu ilk toplantısını 13 Eylül tarihinde TMMOB’de yaptı.

Toplantıya katılan oda temsilcileri kendi odalarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bu dönemde TMMOB’de yapılacak çalışmalarla ilgili önerilerin paylaşıldığı toplantıda ;

1- Başkan, Başkan vekili ve Raportörün belirlenmesinin katılım azlığından dolayı daha sonraki toplantıya bırakılmasına,

2- Çalışma grubuna isim bildirmeyen odalara isim bildirmeleri konusunda yeniden yazı yazılmasına,

3- Çalışma Programı oluşturmak üzere bir sonraki toplantıya hazırlıklı gelinmesine,

4- Bir sonraki toplantının 25 Ekim 2018 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına,

karar verilmiştir.